<

လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုမည္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္္ႏွင့္ NCA ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) တို႔ ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္က ေတြ႕ဆုံစဥ္ (ဓာတ္ပံု-တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)

လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO) နာယကဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္္။

ထိုသို႔ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုရန္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ အဆိုျပဳလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ေတြ႕ဆံုရာတြင္ တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းထားရွိေရး၊ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥအပါအ၀င္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာကဆိုသည္။

“ဒီဇင္ဘာ ၂၀ အလြန္မွာ ဖိတ္ရမွာျဖစ္တယ္။ ၂၀ မလြန္ခင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပင္ဆင္ရဦးမယ္။ ဘာေတြေဆြးေႏြးမလဲဆိုေတာ့ ပိတ္ဆို႔ေနတဲ့ေခါင္းစဥ္ သံုး၊ ေလးခုရွိတယ္။ ဥပမာ တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းထားရွိေရး၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း DDR/SSR ကိစၥေတြ တပ္မေတာ္ကေဆြးေႏြးပြဲစၿပီးဖြင့္ဖို႔ အဆိုျပဳလာတယ္။ ဒီေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း သေဘာတူတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလြတ္သေဘာအရင္ေတြ႕ၿပီး ေဆြးေႏြးတာက ပိုၿပီးအဆင္ေျပမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တရား၀င္သြားေဆြးေႏြးရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကအဆင္မေျပဘူးေလ၊ အလုပ္မျဖစ္ဘူး” ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕၏ လံုျခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံမဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး လံုျခံဳေရးက႑ကို အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးရန္ ေျခာက္ဦးပါသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကုိလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအဖြဲ႕တြင္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာလည္းပါ၀င္ၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) မွ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) မွတစ္ဦး၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) မွ တစ္ဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF မွတစ္ဦး စုစုေပါင္းေျခာက္ဦးပါ၀င္ေၾကာင္္း သိရသည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)၊ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KNU/KNLA-PC)၊ DKBA ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းမတုိင္မီ က်င္းပခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ညီလာခံ၌ တင္သြင္းေဆြးေႏြးသည့္ က႑ငါးခုအနက္ လုံျခံဳေရးက႑အား ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ လုံံျခံဳေရးက႑အား ေဆြးေႏြးမႈရွိခဲ့ၿပီး သေဘာတူရလဒ္ထြက္ေပၚလာျခင္းမရွိေသးေပ။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (Peace Process Steering Team – PPST) တို႔သည္ ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္မြန္းလြဲပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေနာက္ဆုံးေတြ႕ဆုံထားၿပီး ေတြ႕ဆုံစဥ္ NCA ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေတြ႕ဆုံမႈ၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က NCA လမ္းေၾကာင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးကုိ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုအားလုံး၏ဆႏၵမွာ ေအးခ်မ္းစြာေနထုိင္လုိၿပီး မိမိတုိ႔ဘ၀တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လုိၾကေၾကာင္း၊ ကုိယ္စိတ္ခ်မ္းသာမႈ၊ က်န္းမာမႈရယူလုိၾကေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏မဲဆြယ္မႈ၊ အခြင့္အေရးေပး၍စည္း႐ုံးမႈ၊ အေၾကာက္တရားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပါ၀င္လာရသည္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္မသက္ဆုိင္သည္မ်ားကုိ ပုံႀကီးမခ်ဲ႕ဘဲ အတတ္ႏုိင္ဆုံးေဘာင္က်ဥ္းက်ဥ္းျဖင့္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေစလုိေၾကာင္း၊ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမွာ ၾကားညပ္ရေၾကာင္း၊ NCA ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အထူးလုိလားေၾကာင္း၊ အသင့္လည္းရွိပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္မ်ားကုိ အခ်ိန္မဆုိင္းဘဲ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

December 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.