<

ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးဆက္အသီးသီး ပါ၀င္ထူေထာင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၏အမည္၊ အေျခခံမူႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္မည့္ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟုိလုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပမည္

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးဆက္အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္ထူေထာင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၏အမည္၊ အေျခခံမူႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္မည့္ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟုိလုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဓမၼပိယေက်ာင္းတုိက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းက ကုိယ္စားလွယ္ေတြတက္ၾကမွာေပါ့။ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီဖြဲ႕ထားတယ္။ အဲဒီစည္း႐ုံးဖြဲ႕ၿပီးသား ၿမိဳ႕နယ္အားလုံးေပါ့။ ဆုိင္းဘုတ္တင္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ မတင္ထားသည္ျဖစ္ေစ ဖြဲ႕ထားၿပီးသား ၿမိဳ႕နယ္တုိင္း စုံညီအစည္းအေ၀းတက္ၾကမွာေပါ့ဗ်ာ။ အဓိက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သုံးခုေပါ့။ ပထမတစ္ခုက ပါတီအမည္ေပါ့။ ပါတီအမည္ဆုံးျဖတ္မယ္။ ပါတီအမည္ အဆင္သင့္ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ ဒီဇုိင္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ကုိယ့္ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲ ကုိယ့္ရဲေဘာ္ေတြဘာေတြ အလံဒီဇုိင္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အကူအညီေတာင္းထားတယ္။ အခ်ိန္မီတယ္ဆုိရင္ တစ္ခါတည္းတင္မယ္။ အခ်ိန္မမီရင္ေနာင္မွေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံေပါ့။ ပါတီရဲ႕ေကာ္မရွင္မွာတင္မယ့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ။ ေနာက္တစ္ခုပါတီရဲ႕အေျခခံမူနဲ႔ အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ဆုံးျဖတ္မယ္” ဟု ဗဟုိလုပ္ငန္းေကာ္မတီဦးေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ပါတီအမည္ေရြးခ်ယ္ၿပီးပါက ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ဒီဇင္ဘာလကုန္ (သုိ႔မဟုတ္) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလဆန္းတြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဗဟုိအဆင့္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းအခမ္းအနားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဓမၼပိယေက်ာင္းတုိက္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္အတြင္းျပဳလုပ္ကာ ဗဟုိအဆင့္ေကာ္မတီမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီသစ္၏ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီကုိ ပထမဆုံးဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၏႐ုံးခန္းကုိ ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီကုိ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ကဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းကုိ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အလားတူ စတုတၳေျမာက္စည္း႐ုံးေရးအျဖစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ ရက္က မြန္ျပည္နယ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီအား ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္လည္း ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းတုိ႔၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဗဟုိလုပ္ငန္းေကာ္မတီဦးေဆာင္အဖြဲ႕ တာ၀န္ခံ ဦးကုိကုိႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက ေလ့လာေရးခရီး သြားေရာက္ထားသည္။

December 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.