<

လံုးခင္း-ဖားကန္႔ ရတနာေျမတြင္ သက္တမ္းကုန္ လုပ္ကြက္မ်ားမွ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားပါ ျဖည့္တင္း၍ ယာဥ္ယႏၲရား ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ စည္းကမ္းမဲ့ တူးေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားရွိေန

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသရွိ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ အခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအာင္ဟိန္းမင္း)

လံုးခင္း-ဖားကန္႔ ရတနာေျမတြင္ သက္တမ္းကုန္ လုပ္ကြက္မ်ားမွ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားပါ ျဖည့္တင္း၍ လုပ္ကြက္ဧရိယာအလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ယာဥ္ယႏၲရား ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ အဆမတန္ ေက်ာ္လြန္ကာ စည္းကမ္းမဲ့ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

လံုးခင္း-ဖားကန္႔ ရတနာေျမတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေနေသာ ကုမၸဏီအမ်ားအျပားမွာ လုပ္ကြက္ ဧရိယာအလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ယာဥ္ယႏၲရား ကန္႔သတ္ခ်က္အား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ သက္တမ္းကုန္လုပ္ကြက္မ်ားမွ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားပါ သက္တမ္းက်န္ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ျဖည့္တင္း၍ ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ စည္းကမ္းမဲ့ တူးေဖာ္ၾကေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအေျခအေနအား သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရသို႔ တင္ျပေသာ္လည္း အစိုးရဘက္မွ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ အားနည္းေနေၾကာင္း ဖားကန္႔မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင့္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားတို႔ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ သယံဇာတပစၥည္းေတြကို ေနာင္လာေနာက္သားေတြ ေရရွည္သုံးေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ကြက္ေတြကို ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းရမလဲဆိုတဲ့ က႑မွာ (လႊတ္ေတာ္မွာ) ကြၽန္ေတာ္ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အထဲမွာ အဲဒါေတြပါတယ္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုထဲကို ရွိသမွ်ယႏၲရားေတြ အကုန္စုျပံဳၿပီး လုပ္လိုက္တဲ့ အခါမွာ ခဏေလးနဲ႔ ကုန္သြားတယ္။ ထိုနည္းတူစြာပဲ လုပ္ကြက္သက္တမ္း ကုန္တဲ့သူက ကုန္တယ္။ အဲဒီသက္တမ္း ကုန္တဲ့သူေတြက သက္တမ္းက်န္ေနတဲ့ သူေတြနဲ႔ စက္ေတြလာေပါင္းၿပီး လုပ္တယ္။ လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ မကုန္သင့္ဘဲနဲ႔ ခဏေလး ခဏေလး  ကုန္သြားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ယႏၲရားကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ္ ဆိုၿပီိးေတာ့ ဒီတစ္ေခါက္မွာပဲ ကြၽန္ေတာ္ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ ဥပေဒအရ ဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ့္မွာ လုပ္ကြက္ရွိတယ္။ ခင္ဗ်ားမွာ ယႏၲရားရွိတယ္။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ အက်ဳိးတူလုပ္လို႔ မရဘူး။ ကိုယ့္လုပ္ကြက္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ပဲ လုပ္ရမယ္။ ဥပေဒမွာလည္း ဒါျပ႒ာန္းထားၿပီးသား။ အခုဒါမ်ဳိးေတြပဲ လုပ္ေနတယ္။ ဒါကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပၿပီးၿပီ။ ကြၽန္ေတာ့္တာ၀န္က ဒါပဲ။ အမ်ားသိေအာင္၊ အစုိးရသိေအာင္ အကုန္လံုး ဒီကိစၥေတြကို လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ားသိေအာင္ခ်ျပၿပီးၿပီ။ အေရးယူမႈ အပိုင္းက ဘယ္သူ႔တာ၀န္လဲ။ ကြၽန္ေတာ္ဘယ္ေလာက္အထိ ေဆြးေႏြးခဲ့လဲဆိုရင္ ၂၀၁၇ ေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒကလည္း အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးဘူး။ ယႏၲရားေတြကလည္း ဒီမွာ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ လုပ္ေနတယ္။ အဲဒီ ၂၀၁၇ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ ႀကီိးလည္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေရာ ေျမျပင္မွာ ေက်ာက္စိမ္းတူးစရာ ေနရာမရွိ ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး အဲဒီေလာက္ ကြၽန္ေတာ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ကိုယ္တိုင္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လို႔မရဘူး။ အေရးယူေဆာင္ရြက္မယ့္ အစိုးရကို တြန္းအားေပးဖို႔၊ သိေအာင္ခ်ျပဖို႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကိုေတာ့ တာ၀န္ေက်ပြန္ေအာင္လုပ္တယ္။ အစိုးရဘက္က ဘာမွတံု႔ျပန္မႈမလာတဲ့ အေပၚမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း သိပ္အားရေက်နပ္မႈ မရွိဘူး” ဟု ဖားကန္႔မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင့္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

လံုးခင္း-ဖားကန္႔ ရတနာေျမတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ လုပ္ကြက္ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းအလိုက္ ခြင့္ျပဳမည့္ စက္ယႏၲရား၊ ေျမသယ္ယာဥ္ အေရအတြက္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအားကို လ်ာထားသတ္မွတ္ထားမႈ အေျခအေနအား အစိုးရသစ္ မတက္မီ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၉ ရက္ကပင္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ လုပ္ကြက္အက်ယ္အ၀န္း ၁၀ ဧကႏွင့္ေအာက္ျဖစ္ပါက ဘက္ဟိုးအေရအတြက္ ငါးစီး ၀န္ေဆာင္မႈအား စုစုေပါင္း တန္ ၃၅၀၊ ေျမသယ္ယာဥ္အေရ အတြက္ အစီး ၂၀ ၀န္ေဆာင္မႈအား စုစုေပါင္း တန္ ၁၄၀၀ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ကြက္အက်ယ္အ၀န္း ၁၀ ဧကအထက္မွ ဧက ၃၀ အထိျဖစ္ပါက ဘက္ဟိုးအေရအတြက္ ၁၂ စီး ၀န္ေဆာင္မႈအား စုစုေပါင္း တန္ ၈၄၀၊ ေျမသယ္ယာဥ္ အေရအတြက္ ၃၆ စီး ၀န္ေဆာင္မႈအား စုစုေပါင္း တန္ ၂၅၂၀ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ကြက္အက်ယ္အ၀န္း ၃၀ ဧကအထက္ ျဖစ္ပါက ဘက္ဟိုးအေရအတြက္ အစီး ၂၀ ၀န္ေဆာင္မႈအား စုစုေပါင္း တန္ ၁၄၀၀၊ ေျမသယ္ယာဥ္ အေရအတြက္ ၄၈ စီး ၀န္ေဆာင္မႈအား စုစုေပါင္း တန္ ၃၃၆၀ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ယာဥ္ယႏၲရား ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ အဆမတန္ ေက်ာ္လြန္တူးေဖာ္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္ပါတီ (ဗဟို) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာအမ္ေကာန္လက “စက္ယႏၲရား ကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ သတၱိရွိရွိလုပ္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ အာဏာကိုကိုင္စြဲၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမယ္။ ဒါကိုမွ မလုပ္ရဲရင္ေတာ့ အခက္အခဲ ရွိလိမ့္မယ္။ ဒါကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ အေရြ႕ေတာ့ တြန္းရလိမ့္မယ္။ စက္ယႏၲရားမွ မကန္႔သတ္ရင္ေတာ့ ဒီနယ္ေျမဟာ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း မခံေတာ့ဘူး။ ဒါကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ အျပင္းအထန္ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ဒီအစုိးရဟာ အရင္အစိုးရထက္စာရင္ ဥပေဒေဆာင္ရြက္ပံု ေဆာင္ရြက္နည္း အမ်ားႀကီးပိုတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္း အားေကာင္းေပမဲ့ ဥပေဒရဲ႕ အႏွစ္သာရကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ အားနည္းေသးတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ားမွာ လစဥ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ၈၀၈ ခု တစ္ဧက လုပ္ကြက္ေပါင္း ၁၅၆၃၈ ကြက္၊ အက်ဳိးတူကုမၸဏီ ၂၂၂ ခု လုပ္ကြက္ေပါင္း ၃၀၂ ကြက္ရွိခဲ့ရာမွ NLD အစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း လုပ္ကြက္မ်ား သက္တမ္းတိုးခြင့္ မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ စာရင္းခ်ဳပ္အရ အက်ဳိးတူ လုပ္ကြက္ ၉၅ ကြက္၊ ပုဂၢလိကလုပ္ကြက္ ၇၄၅ ကြက္ခန္႔သာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ မူ၀ါဒေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ညြန္႔သိန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

December 10, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.