<

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း ငါးေလလံေစ်းတစ္ခု ဥပေဒအတိုင္း ေပၚထြက္လာေစရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး သရက္ေခ်ာင္းတြင္ ငါးေလလံေစ်းတစ္ခုအား ဥပေဒမဲ့ စင္ၿပိဳင္တည္ေဆာက္ေနမႈ အေပၚ ေ၀ဖန္လ်က္ရွိ

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဆင့္မီ ငါးေလလံေစ်းႀကီးကို ေတြ႕ရစဥ္

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း ငါးေလလံေစ်းတစ္ခု ဥပေဒအတိုင္း ေပၚထြက္လာေစရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ငါးေလလံေစ်း တစ္ခုအား ဥပေဒမဲ့ စင္ၿပိဳင္တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနမႈအေပၚ ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ ေ၀ဖန္မႈ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ရွိသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဆင့္မီ ငါးေလလံေစ်းႀကီးအား ဥပေဒအတိုင္း လည္ပတ္ခြင့္ ရွိေနေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္အစား ငါးေစ်းကြက္မရွိ၊ ပင္လယ္ငါးမရွိေသာ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွ ေနာက္ထပ္ငါးေလလံေစ်း တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ငါးေလလံေစ်းမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ အႀကီးဆံုး ငါးေလလံေစ်း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး MIC မွ ေဒၚလာသန္း ၇၀ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ရထားကာ ယခုလက္ရွိတြင္ ေဒၚလာသန္း ၂၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေငြလႊဲရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ဥပေဒအတိုင္း မေဆာင္ရြက္ေပးဘဲ ကြၽန္းစုႏွင့္ သရက္ေခ်ာင္းတြင္ ငါးေလလံေစ်းမ်ား၊ ငါးတင္ငါးခ် ဆိပ္ကမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆံုခဲ့ကာ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ပုလဲရတနာခန္းမတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ကန္႔သတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ငါးေလလံေစ်း၊ ငါးတင္ငါးခ် ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီး ရွိၿပီးသား ငါးေစ်းေလလံေစ်းကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ စင္ၿပိဳင္တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း၊ ၿမိတ္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဥပေဒအတိုင္း လုပ္ကိုင္ဖို႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ သရက္ေခ်ာင္းမွာ လုပ္တဲ့ကိစၥက ဆႏၵနည္းနည္း ေစာသြားတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ကြၽန္မတို႔ ငါးတင္ငါးခ် ဆိပ္ကမ္း ငါးေလလံေစ်း ဆိုတာက လုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ကန္႔သတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထဲမွာ ပါတယ္။ ကန္႔သတ္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထဲမွာ ပါတဲ့အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ကေတာင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေပးလို႔မရပါဘူး။ ဗဟိုအထိ တင္ရပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကေန ျဖစ္တည္ေနတဲ့ သယံဇာတ အေျခအေန၊ ေဒသရဲ႕ အေျခအေန၊ အက်ယ္အ၀န္းေတြကို တြက္ခ်က္ၿပီး ခြင့္ျပဳေပးတာပါ။ လူတိုင္းက ပိုက္ဆံရွိလို႔ ငါးတင္ငါးခ် ဆိပ္ကမ္းလုပ္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္က လုပ္ငန္းရွင္ေလာက္ ပိုက္ဆံမရွိဘူး။ ၀န္ထမ္းေတြ မခန္႔ထားႏိုင္ဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ပရမ္းပတာႀကီး အခြန္ဘယ္လိုေကာက္မလဲ၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္မႈ ဘယ္လိုလိုက္ၿပီး ထိန္းမလဲ၊ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ ဘယ္လိုထိန္းမလဲ၊ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးသြားတာလည္း ဒီအဓိပၸာယ္ပါပဲ။ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံကလည္း လာေရာက္ၿပီး သင္တန္းေပးတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါက အီးယူစနစ္ အမွန္ပါပဲ ကြၽန္မတို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက တ႐ုတ္လည္း မဟုတ္ဘူး။ ထိုင္းလည္း မဟုတ္ဘူး။ အေနာက္ႏိုင္ငံ ျပင္သစ္ကပါ။ ကြၽန္မတို႔ အေနႏွင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၇ ႏွစ္ကတည္းက အီးယူစနစ္ႏွင့္အညီ လာေရာက္လုပ္ေဆာင္ ထားတာပါ။ ငါးတင္ ငါးခ် ဆိပ္ကမ္း လုပ္မယ္ ဒီလိုလုပ္တာကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကပဲ လုပ္ခြင့္ရွိတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ လုပ္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ကေန က်သင့္တဲ့ အခြန္အခ၊ ဘယ္ငါးမ်ဳိးကို ဘယ္ငါးဖမ္းကြက္ကေန ဖမ္းဆီးလာသလဲ ဖမ္းဆီးတဲ့သူက ဘယ္သူလဲဆိုၿပီး စစ္မယ္ၿပီးမွ ငါးေလလံေစ်းေတြ၊ အေအးခန္းေတြကို ဆက္သြားရမယ္။ စည္သြတ္စက္႐ံုေတြ စသျဖင့္ သြားရမွာပါ။ ကြၽန္မတို႔ ငါးေလလံေစ်းကို လာေရာင္းရမယ္ဆိုၿပီး ေျပာထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအဓိပၸာယ္ေလးကို မလြဲမွားေစခ်င္ပါဘူး” ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ငါးေလလံေစ်းမွ MD ေဒၚေဌးေဌး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ငါးေလလံေစ်းမွာ MIC မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ေဒၚလာသန္း ၇၀ ရရွိထားၿပီး လက္ရွိ အေနအထားတြင္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းသာ ရင္းႏီွးထားရေသးကာ ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာသန္း ၆၀ ကိုျပည္ပမွေငြလႊဲရရွိရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ သရက္ေခ်ာင္းမွာ ငါးေလလံေစ်းဖြင့္ဖို႔အတြက္ လုပ္တယ္ၿပီးေတာ့ အဲဒီလိုလုပ္တဲ့ စီမံကိန္းကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကေန ျဖတ္သလားဆိုေတာ့ ျဖတ္လာဘူး။ အခု ဒုသမၼတကိုေခၚျပတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ တက္လာေတာ့ ၿမိတ္ေဒသခံေတြရဲ႕ ရင္ထဲမွာ အေတာ္ေလး စိတ္မေကာင္း ျဖစ္သြားတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ မဲ့သြားၿပီးလားဆိုတဲ့ စိတ္ေတြ၀င္သြားတယ္။ မတရား လုပ္ခံရတယ္ဆိုၿပီး Massage ေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီကို ေရာက္လာတယ္။ ေဒသခံ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံက ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသံပါပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဒသရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပါပဲ။ အခုေဆြးေႏြးပြဲမွာ အေတာ္ေလး ျပည့္စံုတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ငါးဖမ္းေလွအသင္းေတြ၊ ေဒသခံေတြလည္း လာၾကေတာ့ အသံေတြက အေတာ္ေလး စံုလင္ၿပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ အဓိက အခ်က္က ေစ်းကြက္ေပါ့။ ၿမိတ္ေဒသ အတြင္းမွာ အျမန္ဆံုး အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ကလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ တာ၀န္ရွိတဲ့ အပိုင္းေတြကေန အျမန္ဆံုး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္” ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးပိုင္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ ရွိၿပီးသား ငါးေလလံေစ်းကို ဥပေဒအတိုင္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ေပးရန္ မႀကိဳးစားသည့္အျပင္ လက္ရွိတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕မွ ငါးေလလံေစ်းအား ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူအား ေခၚယူျပသခဲ့အတြက္ ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားျပားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ငါးေလလံေစ်း ေျမေနရာမွာ လယ္ယာေျမ ျဖစ္သည့္အျပင္ ငါးဖမ္းေလွမ်ား ၀င္ထြက္ဆိုက္ကပ္ရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ ငါးေစ်းကြက္မရွိျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္အား တင္ျပထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ငါးေလလံေစ်းအား လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ငါးေစ်းကြက္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အခြန္အခမ်ားကို အတိအက်ျဖင့္ ပိုမိုရရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ တိုင္းအစိုးရမွ သရက္ေခ်ာင္းတြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ငါးေလလံေစ်းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒က သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

December 7, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.