<

မ်ဳိးခ်စ္ညီညြတ္ေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ ပယ္ခ်မႈအေပၚ အခ်က္အလက္ အတိအက်ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား ပါတီတည္ေထာင္သူမ်ားက ျပန္လည္ေမးျမန္းမည္

မ်ဳိးခ်စ္ညီညြတ္ေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ ပယ္ခ်မႈအေပၚ အခ်က္အလက္ အတိအက်ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား ျပန္လည္ေမးျမန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီတည္ေထာင္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္သည့္ ေမာင္ေသြးခြၽန္ (ခ) ဦးျမင့္စုိးက ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

မဘသအဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းမ်ား ပါ၀င္တည္ေထာင္သည့္ မ်ဳိးခ်စ္ညီညြတ္ေရးပါတီကုိ တည္ေထာင္ခြင့္မျပဳေၾကာင္းအား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္က လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ေသြးခြၽန္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ပါတီတည္ေထာင္လုိသူမ်ားထဲမွ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕သည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ပါသျဖင့္ အေၾကာင္းျပထားေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

မ်ဳိးခ်စ္ညီညြတ္ေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္အား ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး တည္ေထာင္သူ ၂၁ ဦးပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ၂၁ ဦးထဲမွ ႏွစ္ဦးသည္ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္တြင္ မႏၲေလး၌ အစုိးရျဖဳတ္ခ်ေရး သပိတ္စခန္းကုိ သြားခဲ့သည့္အတြက္ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပါတီတည္ေထာင္သူမ်ား အမည္စာရင္းမွ အဆုိပါႏွစ္ဦးအား ပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား တင္ျပခဲ့သျဖင့္ တည္ေထာင္သူ ၁၉ ဦးသာ ရွိေတာ့သျဖင့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကုိ ရည္ညႊန္းသည္၊ မည္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားႏွင့္ မညီသည္ကုိ အခ်က္အလက္ အတိအက်ေပးရန္ ျပန္လည္ေမးျမန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္ေသြးခြၽန္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္လုပ္ဖုိ႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစည္းအေ၀း ထုိင္ၿပီးၿပီေပါ့ဗ်ာ။ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ထဲမွာပါ၀င္တဲ့ တင္ထားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ၁၉ ဦး ထဲမွာ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္သည္ ဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းေနသလဲ။ အဲဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိအေၾကာင္းျပန္ပါ။ နံပါတ္ႏွစ္ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဥပေဒနဲ႔ ၿငိတယ္ဆုိရင္ ဘယ္အခ်က္ေတြနဲ႔ၿငိသလဲ။ အဲဒီၿငိစြန္းတဲ့ ဥပေဒအေၾကာင္းအရာေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပန္ရမယ္။ နံပါတ္သုံးအခ်က္က အဲဒီၿငိစြန္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ေနရာမွာ လူစားထုိးၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မ်ဳိးခ်စ္ညီညြတ္ေရး ပါတီကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ထပ္မံၿပီးေတာ့ တည္ေထာင္ခြင့္ ရွိ မရွိ ဒီသုံးခ်က္ကုိ အျမန္ဆုံး အေၾကာင္းျပန္ပါရန္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခုမနက္ျဖန္ သန္ဘက္ခါပဲ အဲဒီစာကုိပုိ႔ေတာ့မယ္”ဟု ေမာင္ေသြးခြၽန္က ေျပာၾကားသည္။

မ်ဳိးခ်စ္ ညီညြတ္ေရးပါတီ တည္ေထာင္သူမ်ားထဲတြင္ ယခင္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းမ်ား၊ ၇၄၊ ၇၅ မ်ဳိးဆက္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား၊ အမ်ဳိးသားေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

“မဘသထဲက ပါသင့္သေလာက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း အရင္က မဘသ၊ ေနာက္ ၀ံသာႏုဥကၠ႒ေလ။ အဲဒါေတြက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒီပါတီတည္ေထာင္ခ်င္တဲ့အတြက္ တရား၀င္ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီ။ သူတုိ႔ မဘသနဲ႔ ၀ံသာႏုကုိလည္း မထိခုိက္ေစခ်င္ဘူး။ ပါတီကုိလည္း မထိခုိက္ေစခ်င္ဘူး။ ကင္း ကင္းရွင္းရွင္းျဖစ္ေအာင္ ႏုတ္ထြက္ၿပီးသားပါ” ဟု ေမာင္ေသြးခြၽန္က ဆိုသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ပယ္ခ်ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားေရး ဖိႏွိပ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္လည္း မညီညြတ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္လည္း မခုိင္လုံေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

“အခုလက္ရွိမွာ တရား၀င္ပါတီေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ ရပ္တည္ေနတယ္။ မွတ္ပုံတင္ခ်ၿပီးသား။ အဲဒီပါတီေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္သည္ ဦးသန္းေရႊေခတ္။ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရေခတ္မွာ ခ်ေပးတဲ့ပါတီေတြက အမ်ားစုပဲ။ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရလုိ႔ေျပာေနတဲ့ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ပါတီတည္ေထာင္ျခင္းကုိေၾကာက္ေနရသလဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ႏွိပ္ကြပ္ေနရသလဲ။ အဲဒီလုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျပန္ၿပီးေတာ့ ေမးခ်င္တယ္။ အမ်ဳိးသားေရးမုိ႔လုိ႔ မခ်ေပးတာလား။ အမ်ဳိးသားေရးဟာ NLD ရဲ႕ရန္သူလား အဲဒီလုိသုံးသပ္မိတယ္။ အဲဒီလုိေမးခြန္းထုတ္ရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီဖြဲ႕စည္းတာ NLD အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ဖုိ႔ လည္းမဟုတ္ဘူး။ တျခားေသာပါတီေတြကုိ တုိက္ခုိက္ဖုိ႔လည္းမဟုတ္ဘူး။ အမ်ဳိးသားေရး အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ တူညီတဲ့ အေနအထားေတြေပါ့။ ဥပမာ ဘဂၤါလီကိစၥ၊ ရခုိင္ဆုိရင္ NLD နဲ႔တူညီတာရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္မွာပဲ။ သူ႔ကုိ လုံးလုံးႀကီး ဆန္႔က်င္ဖုိ႔မဟုတ္ဘူး။ သူမေကာင္းတာရွိရင္ ေထာက္ျပရမွာေပါ့ဗ်ာ” ဟု ေမာင္ေသြးခြၽန္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕သည္ တရားမ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (မဘသ) အမည္ခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕လိုက္ျဖစ္ေစ (မဘသ) အမည္သံုးစြဲလ်က္ မည္သည့္အမႈကိစၥကိုမွ် ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပား စိုက္ထူထား ေသာ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး (မဘသ) အဖြဲ႕ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို အၿပီးတိုင္ျဖဳတ္သိမ္းရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၂၃  ရက္ တြင္ က်င္းပေသာ သတၱမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ (၄၇) ပါးစံုညီ ပဥၥမ အထူးအစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

December 6, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.