<

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေရြးခ်ယ္မည္

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္အတြင္း အၿပီးေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ေခတၱဆုိင္းငံ့ထားရန္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရမွဴး ေရြးခ်ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ အၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးက သိရသည္။

“အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးတဲ့အခါမွာ စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕နယ္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးဖို႔ မေန႔ကပဲ ျပည္ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား အၿပီးေရြးေပးဖုိ႔ မေန႔က ညႊန္ၾကားခ်က္ ၀င္လာတယ္၀င္လာတဲ့အတြက္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြေရြးဖုိ႔အတြက္ ေက်းရြာမွာ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ငါးဦးေရြးေပးဖုိ႔က ပထမအဆင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအဆင့္အတြက္ကို ကြၽန္ေတာ္ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲေတြ ပါ၀င္တဲ့အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕ထားပါတယ္” ဟု ျပည္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမတ္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ စတင္ကာ ၂၅ ရက္အတြင္း အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ကာ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ ၆၉ အုပ္စုတြင္း ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ၃၄၅ ဦးကို ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သိရွိေစရန္ သင္တန္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အေရြးခံရတဲ့ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးငါးဦးကေန သူတုိ႔ဆက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ဆယ္အိမ္စုမွဴးစုဖြဲ႕တာေတြ ရာအိမ္စုမွဴးစုဖြဲ႕တာေတြ ေက်းရြာတာ၀န္ခံေရြးခ်ယ္တာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေလာင္း ေရြးခ်ယ္တာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္တာမွာ လုပ္မွားကိုင္မွား မျဖစ္ေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အေနနဲ႔ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအေရြးခံရတဲ့ ၃၄၅ ဦးကိုမူ ယာပင္ခန္းမမွာ သင္တန္းသေဘာမ်ိဳးေလး လမကုန္ခင္မွာ ေပးဖုိ႔ရွိပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ သတ္မွတ္ရက္မွာ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းျဖစ္ကာ အျခားတုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း ရက္ကန္႔သတ္ေရြးခ်ယ္ေနေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ဘက္လုိက္မႈ မသမာမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ အမ်ားျပည္သူကို အသိေပးမည္ျဖစ္ကာ ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရွိပါကလည္း ဥပေဒပါအတိုင္း ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

December 6, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.