<

ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္မည့္ လူထုအေျချပဳ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္တြင္ ေဆးမထိုးမီ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္မည္ 

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း) ေအာင္သန္းထြဋ္ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္ပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္ကို၀င္း အပါအ၀င္ လိုင္စင္ျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ထားသူ အရပ္သားေလးဦးရွိေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖဲြ႕မွ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ႏုိင္၀င္းေအာင္က ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယႀကိမ္ေျမာက္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (ပထမေန႔) ကို ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ရာတြင္  ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ နယ္အသီးသီးတြင္ အရပ္သားမ်ားအား လုိင္စင္ျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳထားသူ မည္မွ်ရွိၿပီး မည္သည့္လက္နက္ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိလိုပါသည္ ဆုိသည့္ အဆိုပါေမးခြန္းကုိ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ဦးညီညီ (ခ) ဦးညီေလးခ်မ္းက ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖဲြ႕မွ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ႏုိင္၀င္းေအာင္က ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရွမ္းျပည္နယ္မွာ လိုင္စင္ျဖင့္ ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားသူ ေလးဦးရွိပါတယ္။ ပထမတစ္ဦးမွာ ေဒါက္တာ စုိင္းခမ္းလႈိင္ျဖစ္ၿပီး ပစၥတို ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ တစ္ဦးကေတာ့ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္သန္းထြဋ္ (အၿငိမ္းစား) ျဖစ္ၿပီး 538 တစ္လက္ႏွင့္ 532 တစ္လက္ ကုိင္ေဆာင္ထားပါတယ္။ တတိယ တစ္ဦးကေတာ့ ဦးျမင့္ဦးျဖစ္ၿပီး ဂ်ာမနီပစၥတို တစ္လက္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳထားပါတယ္။ စတုတၱ တစ္ဦးကေတာ့ ဦးေအာင္ကုိ၀င္းျဖစ္ၿပီး CZ-2075၊ 9mm တစ္လက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္” ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ႏုိင္၀င္းေအာင္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ေရးမူအရ ေလေသနတ္၊ လုပ္ေသနတ္ အပါအ၀င္ လက္နက္အားလုံးကို လုိင္စင္ျဖင့္သာ ကုိင္ေဆာင္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ လုိင္စင္ျဖင့္ ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ရရွိရန္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ခြင့္လုိင္စင္ ပါမစ္စိစစ္ေရး အဖြဲ႕သို႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအဖြဲ႕၏ စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တရားမ၀င္ လက္နက္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ား၊ လုိင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ားအား နီးစပ္ရာ တပ္၊ ရဲစခန္းမ်ား၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ံုးမ်ားသုိ႔ အျမန္ဆံုး လာေရာက္အပ္ႏွံၾကရန္ႏွင့္ လာေရာက္အပ္ႏံွျခင္း မရွိပါက ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္က ျမန္မာ့အသံ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းထုတ္လႊင့္ခ်က္အရ သိရသည္။

တရားမ၀င္ လုိင္စင္မဲ့ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ပါက ၁၈၇၈ ခုႏွစ္ လက္နက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ အရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္ထက္မနည္း၊ ခုနစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ  ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီး အလားတူ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ လက္နက္မ်ား ယာယီ ျပင္ဆင္ခ်က္အက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (က) အရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္ထပ္ မနည္း၊ ခုနစ္ႏွစ္ထပ္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

December 4, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.