<

သတ္မွတ္စည္းကမ္းအတုိင္း ေမာင္းႏွင္ျခင္း မရွိသည့္ YBS ယာဥ္မ်ားကုိ အေရးယူေနသလို ထပ္မံက်ဴးလြန္မႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္တုိးျမႇင့္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနဟုဆုိ

YBS ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားယာဥ္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုအတြင္း သြားလာေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

သတ္မွတ္စည္းကမ္းအတုိင္း ေမာင္းႏွင္ျခင္းမရွိသည့္ YBS ယာဥ္မ်ားကုိ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ထပ္မံက်ဴးလြန္မႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား တုိးျမႇင့္သြားရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ယခုအခါမွာ အေရးယူတဲ့ ၾကားထဲကေန ထပ္မံက်ဴးလြန္မႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေတြကုိ တုိးျမႇင့္ဖုိ႕ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ အေရးယူမႈမ်ားကုိလည္း တုိးတက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့ ကားမ်ားဆုိရင္ ကုမၸဏီကားမ်ားကုိ အေရးယူၿပီးေတာ့ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ဒဏ္ေၾကး တုိးျမႇင့္ၿပီးေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းပုိင္ ကားေတြကေနၿပီးေတာ့ ျပစ္ဒဏ္က်ဴးလြန္လုိ႔ရွိရင္ လုိင္းေျပးဆြဲျခင္းမွ ပိတ္သိမ္းဖုိ႔ေတြကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

YBS စတင္ေျပးဆြဲသည့္အခ်ိန္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ မွတ္တုိင္မရပ္မႈေၾကာင့္ တုိင္ၾကားမႈႏွင့္ သတ္မွတ္ မွတ္တုိင္မဟုတ္ဘဲ လူတင္လူခ်လုပ္မႈမ်ားကုိ တုိင္ၾကားမႈေပါင္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၉ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“YBS စနစ္ျဖင့္ စတင္ေျပးဆြဲစဥ္ကပင္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား၏ စည္းကမ္းလုိက္နာမႈအတြက္ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ Control Cenger ဖြင့္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ တုိင္ၾကားမႈလက္ခံျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ မွ ၾသဂုတ္လအထိ မွတ္တုိင္မရပ္မႈေၾကာင့္ တုိင္ၾကားမႈေပါင္း ၄၆၆ မႈရွိၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီႏွင့္ ယာဥ္လုိင္းမ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားၿပီး အေရးယူခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ YRTA ၀န္ထမ္းမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၀ စီးျဖင့္ လွည့္လည္စစ္ေဆးျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ မွတ္တုိင္မွာ စနစ္တက် မရပ္မႈ ၄၆၆ မႈ၊ သတ္မွတ္ေနရာ မဟုတ္ဘဲ လူတင္လူခ်မႈ ၆၇၃ မႈ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အေရးယူျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ယာဥ္လုိင္းကုမၸဏီမ်ားကုိ အေရးယူေစျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ ပုိမုိတုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ YRTA မွ ထပ္မံစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕သုံးဖြဲ႕ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွစ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သုံးစီးျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား သတ္မွတ္၍ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ မွတ္တုိင္မရပ္ျခင္း၊ သတ္မွတ္ေနရာ မဟုတ္ဘဲ လူတင္ခ်ျခင္း က်ဴးလြန္သျဖင့္ ထပ္မံၿပီး ၁၁၇ မႈကုိ စစ္ေဆးအေရးယူခဲ့ပါတယ္။ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ရွိေရးအတြက္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖင့္ လွည့္လည္စစ္ေဆးျခင္း၊ လုိင္းကားမ်ား စနစ္တက် ေျပးဆြဲေရးအတြက္ Traffic Control Center ကေနၿပီးေတာ့ ယာဥ္ေတြမွာ GPS တပ္ဆင္ထားၿပီး Traffic Control Center ကေန Control လုပ္ၿပီး ေတာ့ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

 

December 3, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.