<

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလကုန္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးရန္ ေလးလက်န္ရွိေနခ်ိန္မွာပင္ ယခုႏွစ္လ်ာထားခ်က္ထက္ ပိုမိုတင္ပို႔ထား

ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ရွိ ဆန္ပြဲ႐ံုတစ္႐ံုအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-႐ႈိင္းလင္းေအာင္)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလကုန္ပိုင္းအထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးရန္ ေလးလက်န္ရွိေနခ်ိန္၌ပင္ ယခုႏွစ္လ်ာထားခ်က္ထက္ ပိုမိုတင္ပို႔ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း  ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ယခင္နွစ္မ်ားက  ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ တစ္ရက္လွ်င္ တန္ခ်ိန္၂၀၀၀-၅၀၀၀ တန္ၾကားသာ တင္ပို႔ႏုိင္ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေန႔စဥ္တန္ခ်ိန္ ၇၀၀၀ မွ ၉၀၀၀ ေက်ာ္အထိ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အျခားနယ္စပ္ ထြက္ေပါက္ေလးေပါက္မွ တင္ပို႔မႈမ်ားပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါက တစ္ရက္လွ်င္ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းတင္ပို႔ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဆန္စပါးေစ်းကြက္ ပံုမွန္လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ပကုန္သည္  (International Buyer) မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသကဲ့သို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္းေရာင္းခ်သည့္ G to G အစီအစဥ္ကိုပါ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျပည္ပသို႔ ျမန္မာ့ဆန္တင္ပို႔မႈ အေနအထားကုိ ေလ့လာၾကည့္ပါက ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ကို တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအမ်ားဆံုးအေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွဆန္ကို ျပည္ပတင္ပို႔မႈ ျမင့္တက္ေနသည္ဆိုေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၀ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ႏုိင္သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တင္ပို႔ႏုိင္စြမ္းရည္ႏွင့္ အလားအလာအေပၚ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိေရးအတြက္ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္ ေစ်းကြက္မ်ားကို ဆန္စပါးအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ တင္ပို႔မႈေစ်းကြက္အလိုက္ ဆန္စပါးအမ်ဳိးအစားခြဲကာ ဇုန္အလိုက္ ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ႏုိင္ေရးအတြက္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္သြားရန္လိုေၾကာင္း၊ အဓိက စားေသာက္ကုန္ျဖစ္ေသာ ဆန္သည္  Strategic Goods ျဖစ္သည့္အတြက္ အျခားကုန္စည္မ်ား ႏွင့္မတူဘဲ ဆန္စပါးကို  G to G ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ မသမာေသာ ေရာင္း၀ယ္မႈမျဖစ္ေစေရး ဆန္တင္ပို႔မႈေစ်းကြက္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ခိုင္မာေရး၊ စနစ္တက်ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ပိုမိုခိုင္မာေသာ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟုလည္း သိရသည္။

November 30, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.