<

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္း အလယ္သံေက်ာ္ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္း ေခ်ာင္း၀ကမ္းေျခမွ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ဘဂၤါလီ ၃၀၀ နီးပါး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံဘက္သို႔ စက္ေလွရွစ္စင္းျဖင့္ ထြက္ခြာ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း အလယ္သံေက်ာ္ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္း ေခ်ာင္း၀ကမ္းေျခ မွ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ဘဂၤါလီ ၃၀၀ နီးပါး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ စက္ေလွ ရွစ္စီးျဖင့္ ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္က ထြက္ခြာခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အလယ္သံေက်ာ္ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္း ေခ်ာင္း၀ကမ္းေျခ၌ ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီ က်ား ၉၈၊ မ  ၁၉၈ စုစုေပါင္း ၂၉၆ ဦးတို႔သည္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ စက္ေလွရွစ္စင္းျဖင့္ ထြက္ခြာသြားခဲ့သျဖင့္ ယင္းေနရာ၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီမ်ား ေနထိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေဂၚဒူသာရ ေခ်ာင္း၀ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ခန႔္မွန္းေရာက္ရွိေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီမ်ားထဲမွ ႏို၀င္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ၅၇၅ ဦးသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ စက္ေလွခုနစ္စင္းျဖင့္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ အလယ္သံေက်ာ္ ေလယာဥ္ကြင္း ကမ္းေျခတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီ မရွိေတာ့ေသာ္လည္း ေဂၚဒူသာရကမ္းေျခ တြင္  ဘဂၤါလီ ၁၀၄ ဦး (က်ား ၅၂၊ မ ၅၂) တို႔သည္ ယင္းေနရာတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

November 27, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.