<

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ခြာသြားသူမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ လက္ခံႏိုင္ရန္ နီးစပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ခြာသြားသူမ်ားကို ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံရန္ နီးစပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္း ျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

“သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔က အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း အလြန္နီးစပ္ေနၿပီ။ မၾကာခင္မွာ သေဘာတူညီခ်က္ ထြက္ေပၚလာမယ္။ ထြက္ေပၚလာၿပီးရင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္အေပၚတြင္ အေျခခံကာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္တြင္ မည္သည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္မည္ကို လတ္တေလာ ေျပာၾကား၍ မရေသးဘဲ အၿပီးသတ္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိမွသာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ညႇိႏိႈင္းတယ္ ဆိုတာကေတာ့ အေပးအယူနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းရတာ ရွိတယ္။ အားလံုးဟာ တစ္ဖက္အတိုင္း ရာႏႈန္းျပည့္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ရာႏႈန္းမျပည့္ေသာ္လည္း တကယ္ျပည္သူ အက်ဳိးရွိမယ္ ျမန္ျမန္ေလး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အားလံုးက တိုက္တြန္းၾကတာေတြလည္း ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တကယ္ေဆာင္ရြက္ခ်င္တာလည္း ရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီကိစၥႀကီးက ကြၽန္ေတာ္တို႔က မလြဲမေသြ တာ၀န္ရွိတဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္တယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ အျခားေနရာမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသူမ်ားကို မူလေနရာတြင္ ျပန္လည္ ေနထိုင္ႏိုင္ေစရန္၊ ႏိုင္ငံျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိသြားသူမ်ားကိုလည္း ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အမွန္တကယ္ ေနထိုင္သူမ်ား ဟုတ္မ ဟုတ္ စိစစ္လက္ခံႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးသြားရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“အတြင္း (ျပည္တြင္း) ထဲမွာ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေနသြားတဲ့ သူေတြဆိုလည္း သူ႔ေနရာနဲ႔သူ သူ႔ရြာသူ ျပန္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ ၿပီးျပည့္စံုေနတယ္။ ျပင္ပကို ထြက္သြားတဲ့သူေတြကိုလည္း မိမိေနရာမိမိ တကယ္ေနခဲ့တဲ့သူ အစစ္အမွန္ေတြ၊ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ သူေတြဆိုရင္ ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ဆိုတာ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ။ ျပန္လည္ လက္ခံမယ့္ စခန္းေတြကို ျပဳျပင္ေနတယ္။ အသစ္ တည္ေဆာက္ေနတာေတြလည္း ရွိတယ္။ ေနာက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီအတြက္ကိုလည္း စနစ္တက် စီမံထားတာ ရွိတယ္။ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြပါ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ UEHRD ထဲမွာ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ သံုးမ်ဳိးလံုး အကုန္ပါပါတယ္”ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာမႈအကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) တြင္လည္း ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္တြင္ မတူကြဲျပားမႈကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဖိုရမ္ Diversity Management in Age of Globalization တြင္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက အထက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

November 23, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.