<

တူနီးရွားႏိုင္ငံ သမၼတေဟာင္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စြပ္စြဲေျပာၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ HWPL က ျပန္လည္ေတာင္းပန္

တူနီးရွားႏိုင္ငံ သမၼတေဟာင္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စြပ္စြဲေျပာၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ HWPL က ျပန္လည္ေတာင္းပန္ခဲ့ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာနက ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ေတာင္ကိုးရီးယားႏုိင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ တတိယအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္ပတ္လည္ ထိပ္သီးညီလာခံ အစည္းအေ၀းႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲ World Alliance Religions Peace (WARP) Summit, Seoul တြင္ တူနီးရွားနိုင္ငံ သမၼတေဟာင္း H.E. Moncef Marzouki က “လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲအမ်ားစုတြင္ ဘာသာေရး အက်ဳံး၀င္မႈႏွင့္ တရားမွ်တေၾကာင္း ျပသမႈတို႔ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္ျခင္းအေပၚ ဗုဒၶဘာသာကို ကာကြယ္ျခင္းဟု ယူဆၾကေၾကာင္း၊ အထင္အရွား ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဘာသာေရးကို ေရာယွက္ျဖစ္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုဗုဒၶေခတ္တြင္ ဗုဒၶရဟန္းေတာ္မ်ားကို ၾကည့္ေသာအခါ ဗုဒၶဘာသာက ဆံုးမထားသကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သည္းခံမႈတန္ဖိုးမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟု ထင္ရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မြတ္စလင္ လူနည္းစုကို မ်ဳိးျဖဳတ္သုတ္သင္ျခင္းသည္ အလြန္ထူးဆန္းၿပီး ရင္နာစရာ ေကာင္းပါေၾကာင္း၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကမၻာ့ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလံုးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ဤထိပ္သီးညီလာခံသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္ထင္ျမင္မိပါတယ္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

၎၏ ေျပာဆိုစြပ္စြဲခ်က္မ်ားအတြက္ အဆိုပါ အခမ္းအနားအား တာ၀န္ယူက်င္းပခဲ့သည့္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) အဖြဲ႕မွ ဒါ႐ုိက္တာ Ye Won Lee က ၂၆-၁၀-၂၀၁၇ ရက္စြဲပါ ေတာင္းပန္စာအား ေပးပို႔လာၿပီး အဆိုပါ ေတာင္းပန္စာတြင္ “မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးမ်ား စုစည္းထားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္အသီးသီးမွ လူမ်ားစုအၾကား မတူကြဲျပားျခင္းကို ေက်ာ္လႊားျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဓိက ရည္ရြယ္ေသာ အျမင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) သည္ အေတြးအေခၚမ်ားကို နားေထာင္ေပးပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ဤျဖစ္စဥ္မွ တစ္ဆင့္ (HWPL) မွ ရည္မွန္းထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသိသညာမ်ားနွင့္ အလွမ္းေ၀းေသာ အျမင္မ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးပါေၾကာင္း၊ HWPL မွာ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲကို လက္ခံက်င္းပခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပသူ တစ္ေယာက္ထံမွ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ မ်က္ႏွာလိုက္ေသာ စကားရပ္သည္ အလြန္၀မ္းနည္းဖြယ္ ထြက္လာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ HWPL သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဉာဏ္ႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ထိုစကားရပ္အတြက္ လြန္စြာ၀မ္းနည္း ရပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ဟု သိရသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၾကားေန၀ါဒအားျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေတာင့္တေသာ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ HWPL သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလြန္အထိအခိုက္ မခံဘဲ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ကာလတြင္  ခ်င့္ခ်ိန္႐ႈေမွ်ာ္ရာ လံုေလာက္မႈ မရွိသည့္အတြက္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေတာင္းပန္အပ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အမွားမ်ဳိး ေနာက္တစ္ဖန္ မျဖစ္ေစရပါဟု ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ေတာင္းပန္ထားပါေၾကာင္း သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 

November 8, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.