<

ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားကို NVC ကတ္ထုတ္ေပးမႈ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေလးပတ္အတြင္း လူဦးေရ ေျခာက္ရာေက်ာ္ လာေရာက္ထုတ္ယူၿပီးျဖစ္

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ေဆာင္ရြက္စဥ္ (Photo: Information Committee)

ARSA ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္ၿပီးေနာက္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္သူမ်ား ကိုင္ေဆာင္သည့္ကတ္ NVC (National Verification Card) ထုတ္ေပးမႈ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ေန႔မွ ေလးပတ္အတြင္း လူဦးေရ ေျခာက္ရာေက်ာ္ လာေရာက္ထုတ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဇားေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္မွ စတင္၍ (National Verification Card) NVC မ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ႏို၀င္ဘာ  ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းအထိ ကတ္လုပ္ၿပီးသူ စုစုေပါင္း ၆၁၅ ဦးရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္ လ၀ကမွ သိရသည္။

အဆိုပါ NVC (National Verification Card)  ထုတ္ေပးမႈ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈကို လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာန၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းကိုယ္တိုင္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အနီး ဘဂၤါလီအမ်ားစု ေနထိုင္သည့္ ေရႊဇားေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ဘဂၤါလီႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားကို ထုတ္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္မွ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ အထိ ၅၈၅ ဦးႏွင့္  ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ လူဦးေရ  ၃၀ အထိ ထုတ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ တစ္မိုင္အကြာရွိ ေရႊဇားေက်းရြာအုပ္စု ရြာသံုးရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၄၅၀ မွ လူဦးေရ ၃၅၀၀ ေက်ာ္အား NVC ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေၾကာင္း သက္ေသခံ ကတ္ျပားတစ္ခုခု ကိုင္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ NVC ကတ္သည္ ပထမဦးဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည့္အတြက္ NVC ကတ္ျပား ထုတ္ယူကိုင္ေဆာင္ၿပီးမွသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

သို႔အတြက္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ခံရန္အတြက္ NVC ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ NVC ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံသားဟု သတ္မွတ္သည္ဆိုသည္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ NVC ကတ္သည္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ပထမကိုင္ေဆာင္ရသည့္ ကတ္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ NVC ကတ္ ထုတ္ေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္

တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ခုိး၀င္သူႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူ ခြဲျခားႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ NVC လာလုပ္သူမ်ားအား  BIOMATRIX SYSTEM ျဖင့္ လက္ေဗြ၊ မ်က္လံုးတို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာတြင္ NVC ကတ္မ်ား တစ္အိမ္တက္ဆင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေဖေဖာ္၀ါရီအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ခံယူရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား NVC ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ နယ္လွည့္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အမိန္႔ျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး  အဆိုပါအဖြဲ႕တြင္ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဒု-၀န္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ႏွင့္  ႏိုင္ငံသားဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တစ္ဦးတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမ ၃၁ ရက္က သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ ယခင္က ၀ိႈက္ကတ္ေခၚ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ျပန္လည္အပ္ႏွံထားသူ ေလးသိန္းနီးပါးရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း NVC ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီအထိ ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ကိုသာ NVC ကတ္ ထုတ္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

November 8, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.