<

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဆံေတာ္ရွင္ က်ဳိက္ထီး႐ုိးေစတီေတာ္ ေတာင္ေတာ္ဖြင့္ပြဲမွ အလွဴေငြ က်ပ္သိန္း ၈၈၀ ေက်ာ္ရရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ က်ပ္သိန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ ပုိမုိရရွိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဆံေတာ္ရွင္ က်ဳိက္ထီး႐ုိးေစတီေတာ္ ေတာင္ေတာ္ဖြင့္ပြဲမွ အလွဴေငြ က်ပ္သိန္း ၈၈၀ ေက်ာ္ရရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ က်ပ္သိန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ပုိမုိရရွိခဲ့ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာ ႏွစ္ ေတာင္ေတာ္ဖြင့္ပြဲတြင္ အလွဴေတာ္ေငြ က်ပ္ ၁၂၇ သိန္းရရွိၿပီး ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေတာင္ေတာ္ဖြင့္ပြဲတြင္ အလွဴေငြ က်ပ္ ၈၈၉ သိန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ က်ပ္ ၇၆၂ သိန္းေက်ာ္ ပုိမုိရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေရႊဆုိင္းအေရာင္းလုပ္ငန္းအား ကန္ထ႐ုိက္စနစ္ က်င့္သုံးစဥ္က ေလလံေၾကး တစ္ႏွစ္စာ က်ပ္ ၆၃၈ သိန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဂါပကအဖြဲ႕သစ္၏ ႀကီးၾကပ္မႈ ျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ ေျခာက္ရက္အတြင္း ေရႊဆုိင္းေရာင္းခ်ခဲ့ရာ အျမတ္ေငြ က်ပ္ ၃၃၆ သိန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရင္ျပင္ေတာ္ အလွဴခံပုံးမ်ား၌ ယခင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္စာ က်ပ္ ၄၁၁ သိန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ေဂါပကအဖြဲ႕သစ္ တာ၀န္ယူသည့္ ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္အထိ က်ပ္ ၁၁၉ သိန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆည္းလည္း အေရာင္းလုပ္ငန္းကုိ ကန္ထ႐ုိက္စနစ္ က်င့္သုံးစဥ္က က်ပ္ ၁၆၇ သိန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ေဂါပကအဖြဲ႕သစ္ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေျခာက္ရက္တာ ကာလအတြင္း ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ က်ပ္ ၇၂ သိန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဂါပကအဖြဲ႕သစ္ တာ၀န္ယူသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ က်ဳိက္ထီး႐ုိးေစတီေတာ္ႀကီးသုိ႔ ျပည္တြင္းဘုရားဖူး ၂ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္ပဘုရားဖူး ၁ ဒသမ ၁ သိန္းေက်ာ္ လာေရာက္ဖူးေျမာ္ ၾကည္ညိဳခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဂါပကအဖြဲ႕သစ္ အေနျဖင့္ ေရႊသကၤန္း ကန္ထ႐ုိက္လုပ္ငန္း၊ အလွဴခံပုံး စသည့္ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ စနစ္မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ဘက္စုံပေဒသာပင္ အလွဴခံဌာန တစ္ခုတည္းသာ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရင္ျပင္ေတာ္ရွိ တည္းခုိေဆာင္ ကန္ထ႐ုိက္စနစ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေဂါပကအဖြဲ႕သစ္က တုိက္႐ုိက္စီမံ ႀကီးၾကပ္ၿပီး ဘုရားဖူး ျပည္သူမ်ား စိတ္ႏွလုံးခ်မ္းေျမ့စြာ ဘုရားဖူးႏုိင္ေရးအတြက္ အခမဲ့ တည္းခုိႏုိင္ေရးႏွင့္ သက္သာေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ တည္းခုိႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီးပြားေရးဆန္ေသာ အႏွစ္ ၂၀၊ အႏွစ္ ၃၀ ေရရွည္ကန္ထ႐ုိက္ စာခ်ဳပ္ေပါင္း ၁၄ မ်ဳိးကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္း စသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအျပင္ က်ဳိက္ထီး႐ုိးေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ေတာ္ရွိ တိႆဓမၼာ႐ုံ (ပထမထပ္)၊ ဆီးမီး ၉၀၀၀ ဓမၼာ႐ုံ စသည္တုိ႔ရွိ အခန္း ၂၉ ခန္းတြင္ ဘုရားဖူး ရဟန္း၊ ရွင္၊ လူ၊ ျပည္သူ ၁၂၆၇ ဦးအား အခမဲ့ တည္းခုိႏုိင္ေရးႏွင့္ တိႆဓမၼာ႐ုံ (ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတၳထပ္)၊ ေပ ၄၀ ဓမၼာ႐ုံ စသည့္ဓမၼာ႐ုံမ်ားႏွင့္ တည္းခုိေဆာင္တုိ႔ရွိ အခန္း ၃၇၃ ခန္းတြင္ ဘုရားဖူး ၁၄၄၀ တုိ႔အား အခေပး တည္းခုိႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အခေပး တည္းခုိေဆာင္မ်ားတြင္ တည္းခုိရာ၌ Aircon၊ ေစာင္၊ ေခါင္းအုံး၊ ျခင္ေထာင္မ်ား ၀န္ေဆာင္မႈေပးၿပီး တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀၊ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၊ က်ပ္ ၁၅၀၀၀ စသည္ျဖင့္ ယခင္ႏႈန္းထားမ်ားထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္း သက္သာေသာ ႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ၿပီး တည္းခိုႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

November 5, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.