<

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို ၎တို႔၏ ရြာမ်ား၌ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရမည္ဟု အေမရိကန္လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္က ဒါကာၿမိဳ႕၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္အတြင္း ဆိုင္မြန္ဟန္းေရွာ (၀ဲ-စြန္) စကားေျပာေနစဥ္ (Photo: AFP)

အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား ၎တို႔ေနခဲ့သည့္ရြာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေပးရန္ လိုလားေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ဒါကာၿမိဳ႕၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ  ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ အေမရိကန္ ယာယီလက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဆိုင္မြန္ဟန္းေရွာက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သူတို႔အား အျပစ္ေပးရမည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လအေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ကုလသမဂၢက လူမ်ဳိးစုလိုက္သုတ္သင္မႈဟု ေခၚဆို ခဲ့ေသာ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္အတြင္း ျမန္မာတပ္မေတာ္က လံုျခံဳေရးတာ၀န္ယူထားစဥ္ သတ္ျဖတ္မႈ၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈႏွင့္ မီး႐ႈိ႕မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၆၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

“ပထမဆံုးက ရခိုင္ျပည္နယ္ကို လံုျခံဳေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ျပန္လည္ရရွိဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယက ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အစီရင္ခံမႈေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔နဲ႔ က်ဴးလြန္သူေတြကို တာ၀န္ခံေစဖို႔ကလည္း သူတို႔ရဲ႕တာ၀န္ပါ”ဟု ဟန္းေရွာက ဒါကာၿမိဳ႕တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လူေတြကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပန္ေခၚရာမွာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသက အဲဒီလူေတြကို သူတို႔ရဲ႕ေျမမွာ ျပန္လည္ေနထိုင္ခြင့္ျပဳဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရြာေတြ မီးေလာင္သြားသူေတြအတြက္ သူတို႔ရြာေတြနဲ႔ သူတို႔အိမ္ေတြ ျပန္ျဖစ္လာဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အားထုတ္မႈေတြ အလ်င္အျမန္လုပ္ေပးရပါမယ္” ဟုလည္း ဟန္းေရွာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာက ျပင္းထန္သည့္ ဖိအားမ်ားေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက စိစစ္မႈစံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံရန္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

November 5, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.