<

စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာ အင္း၀အပုိင္းတြင္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ထပ္မံလႈပ္ခတ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေနရာ ယင္းေနရာတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေလ့လာမည္

စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာ အင္း၀အပုိင္းတြင္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ထပ္မံလႈပ္ခတ္ရန္ အခြင့္အလမ္း မ်ားသည့္အတြက္ ယင္းေနရာတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

“စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕ကေတာ့ Detail Mapping ေပါ့။ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ေတြ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ အထူးသျဖင့္ ငလ်င္ႀကီးႀကီးမားမား လႈပ္ႏုိင္တဲ့ အပုိင္းေတြေပါ့။ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕ေပၚမွာရွိတဲ့ ပဲခူးအပုိင္းကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ၿပီးၿပီဆုိေတာ့ လုပ္ထားၿပီးသေလာက္ ရွိေနၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနာက္တစ္ေနရာ စိုးရိမ္တာက မႏၲေလး၊ အမရပူရ။ အင္း၀ငလ်င္ဆုိတာ ၁၈၃၉ ခုႏွစ္က လႈပ္ခဲ့တာ။ လႈပ္မယ္ဆုိရင္ ဒီေကာင္က ေတာ္ေတာ္ေလးကို အခြင့္အလမ္းမ်ားတယ္။ အဲဒီအပုိင္းကို သိပ္မသိၾကေသးဘူး။ အဲဒီအပုိင္းကို ၂၀၁၉ မွာ အဲဒီေနရာကို Focus လုပ္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာဖို႔ သေဘာတူၾကတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ GPS ျဖင့္ ေလ့လာျခင္း၊ Air Bomb lighter၊ Resolution ေကာင္းမြန္သည့္ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုရရန္ ႐ိုက္ကူးျခင္း၊ Seismic Survey တို႔ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အင္း၀က ေနာက္ဆံုးလႈပ္ခဲ့တာ ၁၈၃၉။ သူ႔ကို ေရြးခ်ယ္လုိက္တာက အၾကမ္းဖ်င္း သူ႔ကို သုေတသန လုပ္ၾကည့္လုိက္တာက အင္အား ရွစ္ေလာက္အထိ ရွိခဲ့လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆတာေပါ့။ လႈပ္ခဲ့တာကလည္း ၾကာေနၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္း ရာေတာင္ခ်ီသြားၿပီ။ အခုအခ်ိန္ လႈပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၇ ဒသမ ၆ ျပင္းအား တစ္ခုခုေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအပုိင္းကို ပုိၿပီးေတာ့ Focus လုပ္လုိက္တာပါ။ ဒီဘက္က ပဲခူးတို႔ ဘာတို႔က ေတာ္ေတာ္ေလး အတန္အသင့္ ေလ့လာၿပီးသေလာက္ ျဖစ္သြားတာေပါ့” ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔က ဆိုသည္။

“စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာ၊ အင္း၀အပုိင္းက ဘယ္ကစမလဲဆုိေတာ့ ေတာင္၊ ေျမာက္ အမရပူရ အင္း၀ေလာက္ကေန ေနျပည္ေတာ္နားအထိ။ အင္း၀ကေနၿပီးေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ အထိဆုိရင္ အဲဒီအေပၚမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြကေတာ့ နည္းနည္းေလး အႏၲရာယ္ရွိတာေပါ့” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။