<

လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရခုိင္) က်င္းပခြင့္မျပဳသည့္အေပၚ ျပည္ေထာင္စုအား မည္သုိ႔ဆက္သြားမည္နည္းဟု NCA ထုိးထားသည့္ ရခုိင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေမးခြန္းထုတ္

လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (ရခုိင္) က်င္းပခြင့္မျပဳသည့္အေပၚ ျပည္ေထာင္စုအား မည္သုိ႔ဆက္သြားမည္နည္းဟု တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ေရးထိုးထားသည့္ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက ေျပာၾကားသည္။

NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအနက္ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား ရခုိင္ႏွင့္ရွမ္းတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ ေနျပည္ေတာ္၌ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစုိးရ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား သုံးပြင့္ဆုိင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းတြင္လည္း က်င္းပခြင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာမရရွိခဲ့သည့္အေပၚ ၎က ထုိသုိ႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“အမွန္ကေတာ့ ဒါအစုိးရဘက္က အားနည္းခ်က္ပဲ။ အစုိးရက ဘာမွလည္းအေၾကာင္းျပခ်က္ ခုိင္ခုိင္လုံလုံမရွိဘဲ ရခုိင္ကုိမေပးႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ဟာမ်ဳိး၊ ဆက္လက္ႀကိဳးစားမယ္ဆုိတဲ့ဟာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတာေပါ့။ ဒါဆုိရင္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ဘယ္လုိဆက္သြားမလဲ။ ကြၽန္မတုိ႔ကုိျမင္တဲ့အခါမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳဖုိ႔ဆုိတဲ့ ျမင္႐ုံနဲ႔ေတာ့မရဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဘာေၾကာင့္လုိရသလဲ။ ဘာေၾကာင့္လုိခ်င္ေနရသလဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဘယ္လုိဆက္သြားရမလဲဆုိတဲ့ အေျခခံေတြမွာ စဥ္းစားဖုိ႔လုိအပ္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ ေသနတ္မေပါက္ေတာ့ဘူး။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ တုိက္ခုိက္တာမရွိေတာ့ဘူး။ ေအးေအးေဆးေဆးရွိေနဆုိတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟုတ္လား။ တုိင္းရင္းသားအားလုံးဟာ သာတူညီမွ်ရွိတဲ့အေျခခံကုိ မစဥ္းစားဘူးလား။ သာတူညီမွ်ရွိတဲ့ အေျခခံကုိမစဥ္းစားဘူးဆုိရင္ ေသနတ္ေပါက္သံ စဲမစဲဆုိတာ ယုတိၱတန္ရဲ႕လားေပါ့။ အဲဒါေတြလည္း စဥ္းစားစရာေတြ အမ်ားႀကီးလုိေသးတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဘယ္လုိအေထာက္အကူျပဳလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းက ျပႆနာရွိပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အက်ဳိးျပဳတယ္ဆုိတာထက္ တုိင္းရင္းသားအားလုံးက သြားေနၾကတာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတဲ့အရာတစ္ခုပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုကုိ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္မယ္ဆုိတဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ပဲ။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ကြၽန္မတုိ႔သြားေနၾကတာျဖစ္ေတာ့ ရခုိင္မွာ ရေအာင္လုပ္သင့္တယ္။ ရွမ္းမွာ ရေအာင္လုပ္သင့္တယ္။ ဒီလုိပဲ ကြၽန္မတုိ႔ကျမင္တယ္။ အဲဒါဆက္ႀကိဳးစားရမယ္” ဟု ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္မရေသးသျဖင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယအစည္းအေ၀း တက္၊ မတက္ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း မေျပာႏုိင္ေသးဘဲ အဖြဲ႕တြင္အစည္းအေ၀း ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

အလားတူ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) က ဦးေဆာင္က်င္းပခြင့္ရွိေသာ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား RCSS ႏွင့္ ရွမ္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေတာင္ႀကီး (သုိ႔မဟုတ္) ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပလုိေသာ္လည္ တပ္မေတာ္ကမူ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕တြင္သာက်င္းပရန္ ေထာက္ခံမႈေပးသျဖင့္ ေနရာအျငင္းပြားလ်က္ရွိသည္။

“အရင္အတုိင္းပဲ ဘာမွမက်ဘူး။ အစုိးရဘက္ကေတာ့၊ တပ္မေတာ္ဘက္ကေတာ့ မိုင္းပန္မွာလုပ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ေတာင္ႀကီးမွာလုပ္ပါဆုိတဲ့ ဟာေလာက္ပဲညိႇမရဘူး” ဟု RCSS/SSA အတြင္းေရးမွဴး (၃) ဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိင္းငင္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္သည္ တုိင္းျပည္၏ ျပႆနာေျဖရွင္းေရး လမ္းေၾကာင္းကုိသြားေနျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ျခင္းသည္ တုိင္းျပည္ျပႆနာကုိေျဖရွင္းရန္ ဦးတည္ေသာေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမရွိသင့္ေၾကာင္း NCA ထုိးထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) မွ ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဆလုိင္းေယာေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ရွမ္းဆုိလည္း မုိင္းပန္မွာလုပ္ရမယ္တုိ႔။ တျခားေနရာမွာလုပ္ရမယ္တုိ႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေပါ့။ ဒါမ်ဳိးကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ထင္တယ္မရွိသင့္ဘူးေပါ့ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီေန႔လုပ္ေနတာသည္ တုိင္းျပည္ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ တုိင္းျပည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။ အဲဒီရဲ႕အေျခခံသည္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ကုိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့လုိ႔ျဖစ္ခဲ့လုိ႔ျဖစ္ခဲ့တာကုိ။ ဒါေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေရွ႕မွာ ပုိၿပီးေကာင္းၿပီး ေျပလည္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔သြားတဲ့အခါမွာ အဲဒီလုိကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိေနမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တုိင္းျပည္ရဲ႕ျပႆနာဟာ ေျပလည္မွာမဟုတ္ေသးဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ဆလုိင္းေယာေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းမတုိင္မီက ကရင္၊ ပအုိ၀္း၊ ခ်င္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသုံးပြဲ၊ ပဲခူး၊ တနသၤာရီ၊ ရွမ္းေဒသအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသုံးပြဲ၊ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ပြဲ စုစုေပါင္းခုနစ္ပြဲသာ က်င္းပထားႏုိင္ၿပီး ထပ္မံက်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။

 

November 4, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.