<

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအား ေအာက္တိုဘာ၊ ႏို၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာအတြက္ မူရင္းလစာ၏ႏွစ္ဆ ျပင္ဆင္ခံစားခြင့္ျပဳ

ေမာင္ေတာခ႐ုိင္အတြင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းတက္ရန္ လာေရာက္ၾကသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒသဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရးအေျခအေနအရ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအား ေအာက္တိုဘာ၊ ႏို၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာသံုးလအတြက္ မူရင္းလစာ၏ႏွစ္ဆ ျပင္ဆင္ခံစားခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းအမွတ္ (၁၈/၂၀၁၇) ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး လက္ရွိအေျခအေနအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏို၀င္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာတို႔အတြက္ လက္ရိွခံစားေနေသာ မူရင္းလစာ၏ႏွစ္ဆကို အထူးကိစၥတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဆက္လက္၍ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ ခံစားခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၆၅၀၀ ႏႈန္းသို႔ ဆက္လက္၍ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ ခံစားခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္အား ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္း၏လက္မွတ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လစာႏွစ္ဆတိုးျမႇင့္ခံစားခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦေက်ာ္ေအးသိန္းက “အဲဒါက ႏိုင္ငံေတာ္ကစီစဥ္တာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကေန ေ၀းလံေခါင္သီတဲ့ေဒသေတြ၊ လူမႈေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ခက္ခဲတဲ့ေဒသေတြမွာ အဲဒီလိုေထာက္ပံ့ေပးတာေတြရွိပါတယ္။ သံုးလတစ္ႀကိမ္စီ အမိန္႔စာထြက္ၿပီး လုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ေမာင္ေတာေဒသရွိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္းသံုးခုကို ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားကို ယင္းသုိ႔လစာႏွစ္ဆ တိုးျမႇင့္ခံစားခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး ဦးခင္ေအာင္က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၂၀၁၆ ကတည္းကေနေပးလာတာ ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္ေပးခဲ့ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာလည္း ဇန္န၀ါရီ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ မတ္တစ္ႀကိမ္၊ ေနာက္တစ္ခါ ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္တစ္ႀကိမ္နဲ႔ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာတစ္ႀကိမ္ ေပးၿပီးပါၿပီ။ ဒီေအာက္တိုဘာ၊ ႏို၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာသံုးလကိုလည္း ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကေနၿပီးေတာ့ လစာႏွစ္ဆ ထုတ္ေပးခြင့္ေပးလိုက္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ဌာနကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ထုတ္ယူပါဆိုၿပီးေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္မက်ေသးတဲ့အတြက္ ဒီလမွာေတာ့ ေဒသစရိတ္နဲ႔ လစာကိုပဲ ေလာေလာဆယ္ေပးလိုက္ႏိုင္ေသးတယ္။ ေနာက္လမွာေပါင္းၿပီးေတာ့ ထုတ္ေပးမွာေပါ့” ဟုေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ARSA ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက တပ္စခန္းတစ္ခုႏွင့္ ရဲစခန္း ၃၀ ကိုတိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား ေသဆံုးဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေ၀လံေခါင္သီ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲသည့္ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္သြားလာမရ ပိတ္မိေနခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ လံုျခံဳေရးျဖင့္ ကယ္ထုတ္ခဲ့ရသည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

“ေဒသကလည္း သက္စြန္႔ဆံဖ်ားလုပ္ရတဲ့ေဒသျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ရွားပါးတဲ့ လူအသြားအလာနည္းၿပီးေခါင္တဲ့၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးတဲ့ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၀န္ထမ္းကေတာ့ ယခင္ကထက္ပိုၿပီးေတာ့ ေစတနာထားၿပီး လုပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ထင္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔လည္း ေပးလိုက္တဲ့ဘ႑ာအတြက္ အက်ိဳးရွိရွိနဲ႔ အသံုးခ်ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္” ဟု ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးခင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အဆင့္အလိုက္ ဌာနဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအား မူရင္းလစာ၏ ႏွစ္ဆႏွင့္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအားလံုး၏ တစ္ရက္လုပ္ခကို က်ပ္ ၆၅၀၀ ႏႈန္းသို႔ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒသဆိုင္ရာ လံုျခံံဳေရးအေျခအေနအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာ၊ ႏို၀င္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာတို႔အတြက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ မတ္တို႔အတြက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္တုိ႔အတြက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာအတြက္ကိုလည္း အထူးကိစၥတစ္ရပ္အေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး႐ံုး၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁၆၁/၂၀၁၆) (၃၁/၂၀၁၇)(၅၇/၂၀၁၇) ႏွင့္ (၈၈/၂၀၁၇) တို႔ျဖင့္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခံစားခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

October 31, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.