<

အမိႈက္မွထြက္ရွိသည့္ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ကို စုထုတ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူသည့္ စီမံကိန္းကို ယေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ အမိႈက္မွ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းကို BOT (သို႔မဟုတ္) PPP စနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုး စတင္တည္ေဆာက္သည့္ အမိႈက္မွစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံုအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ထက္႐ိႈင္း)

အမိႈက္ကထြက္ရွိသည့္ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ကို စုထုတ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူသည့္ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ယေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ အမိႈက္မွ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္း (Waste to Energy) ကုိ  BOT (သို႔မဟုတ္) PPP စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“အမိႈက္ကေန မီသိန္းဓာတ္ေငြေတြ စုထုတ္ၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူဖို႔ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၂ ခု ႏွစ္မွာ စတင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စတင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေပမယ့္ ယေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ ေနာင္အမိႈက္ကေန စြမ္းအင္ထုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို BOT (သို႔မဟုတ္) PPP စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္”  ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ထိန္ပင္ ေနာက္ဆံုးစြန္႔ပစ္အမိႈက္ပံုေၾကာင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အမိႈက္ကေန စိမ့္ထြက္လာမည့္ အရည္မ်ားကို ျပင္ပကို မစီးဆင္းေစရန္အတြက္ အနက္ ၁၀ ေပႏွင့္ အက်ယ္ ၁၂ ေပရွိ တဲ့ ေရေျမာင္းေတြ တူးေဖာ္ၿပီး ယင္းေရေျမာင္းမ်ားက အရည္မ်ားစီးဆင္းေစၿပီး ထိန္းပင္သုႆန္၏ ေနာက္ေက်ာေျမေနရာတြင္ ေပ ၅၀ ပတ္လည္ရွိသည့္ ကန္ငါးကန္တူးထားေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကန္မ်ားတြင္ သဘာ၀ေလ ႏွင့္ ေနေရာင္စြမ္းအင္ အသံုးျပဳၿပီး အေပၚယံ ေရမ်က္ႏွာျမင့္ကေန အနည္ထိုင္ေစသည့္နည္းအျပင္ ေအာက္စီဂ်င္ျပည့္၀စြာ ေပ်ာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ စနစ္တစ္ခုကို တပ္ဆင္ၿပီး ျပဳျပင္သန္႔စင္သည့္နည္းစဥ္မ်ားကို ေခတ္မီစနစ္မ်ား ႏွင့္ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ေနာင္တြင္ အမိႈက္က စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ နည္းလမ္းသည္ ေျမထုညစ္ညမ္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္အျပင္ ေျမအသံုးခ်မႈကိုလည္း တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

“ေနာင္လာမယ့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ေတြမွာ ေနာက္ဆံုး စြန္႔ပစ္အမိႈက္ပံုေတြကို ပတ္၀န္း က်င္ထိခုိက္မႈ မရွိေစဘဲနဲ႔ စနစ္တက် စီမံခန္႔ ခြဲႏုိင္ဖို႔အတြက္ ႏွစ္အလုိက္ လ်ာထားခ်က္ေတြမွာ ရွိပါတယ္။၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရး ႏွစ္မွာ ထိန္ပင္အမိႈက္ပံုမွာ Senitary Landfill System နဲ႔ အမိႈက္တစ္လႊာ ေျမႀကီးတစ္လႊာ စြန္႔ပစ္တဲ့စနစ္ကို Pilot Project အေနနဲ႔ ႏွစ္ဧက ျပဳလုပ္ၿပီးေနပါတယ္။ ထြက္ရွိလာမယ့္အရည္ေတြကို သန္႔စင္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေရဆိုးသန္႔စင္သည့္ ကန္တစ္ခုျပဳလုပ္ၿပီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ Senitary Landfill System နဲ႔ အမိႈက္တစ္လႊာ ေျမႀကီးတစ္လႊာ စြန္႔ပစ္တဲ့စနစ္ကို ဒုတိယႏွစ္ဧက ထပ္မံျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့ ထြက္ရွိ လာတဲ့ အရည္ေတြကို သန္႔စင္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ေရဆိုးသန္႔စင္သည့္ ကန္တစ္ခု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာလည္း သစ္ကုိင္းသစ္ခက္ေတြ ႀကီးမားတဲ့အမိႈက္ေတြကို ဖိသိပ္ေျခမြတဲ့ စနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ Senitary Landfill System ကို အဆင့္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ စီစဥ္ထားပါ တယ္။၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ႏွစ္မွာ ထိန္ပင္အမိႈက္ပံုရဲ႕ အသံုးျပဳၿပီးတဲ့ေနရာေတြမွာ စနစ္တက် ပိတ္သိမ္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ Senitary Landfill System စနစ္ေတြကေန တတိယအႀကိမ္ ထပ္မံျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ စီစဥ္ထားပါတယ္။အမိႈက္ပံုကေန ေျမေဆြးလုပ္တဲ့ စနစ္ကိုလည္း အစီအမံေတြ ရွိပါတယ္”ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျပာၾကားသည္။

October 29, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.