<

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဦးစီးမွဴး႐ံုးမ်ား ဘ႑ာေငြ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိပါက ယခုဘ႑ာႏွစ္မကုန္မီ ဖြင့္လွစ္မည္

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူခ႐ုိင္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕တြင္ ေမ ၄ ရက္ ညပိုင္းက မုိးသည္းထန္ၿပီး ေလျပင္းတုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား လဲၿပိဳေနစဥ္

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဦးစီးမွဴး ႐ံုးမ်ားအား ဘ႑ာေငြ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါက လက္ရွိဘ႑ာ ႏွစ္မကုန္မီ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း စတုတၳေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၈) မွ ဦးကိုကိုႏိုင္က သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွစ္စဥ္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ ခံစားေနရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဦးစီးမွဴး႐ံုးမ်ား အျမန္ဆံုး ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေမးျမန္းမႈအား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက “အဲဒီ႐ံုးေတြ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြမွာ ထည့္သြင္းေတာင္းခံထားပါတယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါက ဘ႑ာႏွစ္မကုန္မီ ႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ငန္းေတြကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေျခာက္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ခ႐ိုင္႐ံုးေပါင္း ၇၄ ႐ံုး၊ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးေပါင္း ၃၃၀ အထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ ခ႐ိုင္႐ုံး ၂၈ ႐ုံး၊ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံး တစ္႐ုံးသာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ကို ထိေရာက္စြာ ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိ ဦးစီး႐ုံးမ်ား အျမန္တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးသည္ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားအျဖစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တစ္႐ုံး၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ သုံး႐ုံး၊ ကရင္ ျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္႐ုံး၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ငါး႐ုံး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ခုနစ္႐ုံး၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ခုနစ္႐ုံး၊ ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေလး႐ုံး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ငါး႐ုံး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ငါး႐ုံး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ငါး႐ုံး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ သုံး႐ုံး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ရွစ္႐ုံး စုစုေပါင္း ၅၅ ႐ုံး တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ႐ိုင္႐ုံးမ်ားအျဖစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ တစ္႐ုံးစီ၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္႐ုံး စုစုေပါင္း ခ႐ိုင္႐ုံးခုနစ္႐ုံး တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

 

October 29, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.