<

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေ၀းလံေသာေက်းရြာ ၁၀၀ ေက်ာ္မွ ကေလးငယ္မ်ားကို ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးမည္

လာမည့္၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေ၀းလံခက္ခဲေသာ ေက်းရြာေပါင္း ၁၇၆ ရြာမွ တိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ားအား ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာတင္၀င္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“က်န္းမာေရးဌာနနဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈနဲ႔ ျပည္နယ္အတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၁၇၆ ရြာမွာရွိတဲ့ အသက္ကိုးလနဲ႔ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ တိုင္းရင္းသားကေလးငယ္ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္နယ္လူမႈေရး၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္းလုပ္ငန္းကို ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္မွႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္အထိ အသက္ကိုးလမွ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားကို လူထုအတြင္း အသက္အုပ္စုအတြင္းရွိေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ေရာဂါခုခံႏိုင္မႈစြမ္းအား အျမင့္ဆံုးရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးျခင္း လုပ္ငန္းကို ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္အထိ ေက်ာင္းအေျချပဳေက်ာင္းေန စာရင္းသြင္းထားေသာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္အထိ ျပည္သူလူထုအေျချပဳ အသက္ကိုးလမွ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အထိ ေက်ာင္းမေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္း အစီအစဥ္တြင္ လြတ္ကင္းခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ထိုးႏွံေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ သံသယလူနာႏွင့္ ေရာဂါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ မေတြ႕ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါလကၡဏာရွိသူ သံသယလူနာ ၄၇ ဦးရွိကာ ေရာဂါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ ၁၇ ဦးရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းမင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

October 24, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.