<

NCA မေရးထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက ျပင္ပကေျပာမည့္အစား NCA အတြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္ကာ ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဖိတ္ေခၚ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ NRPC တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNFC ၏ DPN တို႔၏ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ တရား၀င္ေတြ႕ဆံုပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္

NCA မေရးထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက ျပင္ပကေျပာမည့္အစား NCA အတြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္ကာ ညိႇႏႈိင္းတုိင္ပင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႕၀င္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား NCA ေရးထုိးႏုိင္ေရး အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNFC ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) တုိ႔ ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ တရား၀င္ေတြ႕ဆုံပြဲ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ၎က ထုိသို႔ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္က NCA စာခ်ဳပ္ေပၚေပါက္လာသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ဦးစြာျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

“NCA ဆိုတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ ပန္းတုိင္မဟုတ္ပါဘူး။ NCA ဆုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕မုခ္ဦး၊ တံခါး၀ ပထမအစပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစကေန အားလုံးညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္သြားၾကဖုိ႔ဆုိၿပီးေတာ့ ဒီလုိမ်ဳိးေဆာင္ရြက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာတစ္ခုပဲ ေျပာလုိပါတယ္။ အဲဒါဘာလဲဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကမၻာမွာပဲေပါ့ေလ။ ဘယ္ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူ႔အေျခအေန၊ သူ႔အခ်ိန္အခါ သေဘာတူညီစြာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ၊ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကုိ သူ႔အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါနဲ႔အညီ လုိအပ္လုိ႔ရွိရင္ ျပင္ဆင္လုိ႔ ျဖည့္စြက္ဖုိ႔ သူ႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ NCA ကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ NCA ထဲမွာ ကုိယ္တုိင္ေရးဆြဲခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ အေျခအေနအေၾကာင္းအရာ အရပ္ရပ္ေၾကာင့္ လုိအပ္ခ်က္ေတြရွိတယ္ဆိုုရင္ NCA ရဲ႕အျပင္ကေနၿပီးေတာ့ ေျပာၾကမယ့္အစား NCA အတြင္းထဲ၀င္လာၿပီးေတာ့ NCA အတြင္းမွာ ညီညီညြတ္ညြတ္မွ်မွ်တတနဲ႔ အားလုံးညိႇႏႈိင္းတုိင္ပင္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလုိ႔။ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့အဖြဲ႕ေတြ အားလုံးကုိ ဒီေနရာကေန ေမတၱာရပ္ခံရင္းဖိတ္ေခၚပါတယ္။ တကယ္လည္း လိႈက္လႈိက္လဲွလဲွ ဖိတ္ေခၚပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းေဇာ္က ဆိုသည္။

ထုိသို႔ဖိတ္ေခၚမႈသည္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ဆုိသည့္ အစုိးရဘက္ျခမ္းကသာမဟုတ္ဘဲ NCA အတြင္းထဲတြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသားျဖစ္သည့္ Signatory Group (NCA ထုိးထားသည့္ ရွစ္ဖြဲ႕) သည္လည္း အဆုိပါသေဘာထားရွိၿပီး NCA မူေဘာင္ထဲသုိ႔ ၀င္လာႏုိင္ေရးအတြက္ တံခါးအျမဲတမ္းဖြင့္ထားေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

NCA စာခ်ဳပ္သည္ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ကာ အစဥ္တစုိက္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ NCA လက္မွတ္ထုိးခဲ့ျခင္းသည္ ႏွစ္ႏွစ္သာရွိေသးၿပီး NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ျပည့္ျပည့္စုံစံု ရွိေကာင္းမွရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒတစ္ခုတြင္ နည္းဥပေဒရွိသကဲ့သို႔ NCA စာခ်ဳပ္အရ UPDJC ႏွင့္ JMC ဆုိၿပီးထပ္မံခြဲထားေၾကာင္း၊ UPDJC ႏွင့္ JMC တြင္ SOP (လုပ္ထုံးလုပ္နည္း) မ်ား၊ TOR (လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္) မ်ားရွိေၾကာင္း၊ NCA သည္ အေျခခံသာျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အပုိင္းမ်ားကုိ မည္သည့္အေနအထားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ဆုံးျဖတ္ရမည္ကုိ TOR မ်ား၊ SOP မ်ားျဖင့္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

“NCA မွာမႀကိဳက္ဘူး။ အေျခခံအခ်က္ေတြ မႀကိဳက္ဘူးဆုိရင္ ခုနက SOP၊ TOR ေတြျပင္လုိ႔ရပါတယ္။ NCA မွာလည္း တခ်ဳိ႕ဥစၥာေတြ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လုိ႔ရပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္လုိ႔ရွိရင္ ခုနကေျပာတဲ့ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အခုလည္း NCA ကုိအသုံးျပဳတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္တယ္ဆုိတဲ့ဟာက ႏွစ္ႏွစ္ပဲရွိပါေသးတယ္။ ဒီႏွစ္ႏွစ္အတြင္း လာမယ့္ဒီအပတ္ထဲမွာပဲ NCA နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္ဟာေတြက အားနည္းခ်က္ရွိတယ္။ ဘယ္ေနရာေတြမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ဘယ္အပုိင္းေတြမွာ ဘယ္လုိ SOP ေတြဆဲြသင့္တယ္ စသည္ျဖင့္ ဒါေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ Review လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Review လုပ္ၿပီးရင္ ပုိၿပီးေတာ့ေကာင္းမြန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ NCA ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ SOP တုိ႔၊ TOR တုိ႔ဒါေတြကုိ ျပင္ေကာင္းျပင္ရပါတယ္။ NCA ထဲ၀င္ျပင္လုိက္ပါ။ ရပါတယ္။ ဒါေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသီးသီးေဆြးေႏြးၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ဒါေလးေတာ့ရသင့္ၿပီလုိ႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

DPN အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္က NCA စာခ်ဳပ္ျပင္ျခင္း၊ ျပဳျခင္းလုပ္မည္ဟု စခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ NCA ကုိပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္က မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မပါႏုိင္ခဲ့သနည္းဟုေမးပါက NCA တြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ဳိ႕သည္ အနည္းငယ္ အားနည္းေနေသးသည့္အတြက္ အေက်အလည္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိေသးသည္ဟု မိမိတုိ႔ဘက္ကအျမင္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား အားသာခ်က္ျဖစ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါမ်ဳိးမ်ားတြင္ အားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ အဆုိျပဳခ်က္ရွစ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“အခုဆုိရင္ အဆုိျပဳခ်က္ရွစ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၁၅ လေက်ာ္လာၿပီဆုိေတာ့ ဒါဟာမၾကာသင့္ဘဲ ၾကာသြားၿပီလုိ႔ မွတ္ယူလုိ႔ရလား။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ဖက္စလုံးကပဲ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ မယဥ္ပါးေသးလုိ႔ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးတဲ့အခါမ်ဳိးေတြမွာ နည္းနာပုိင္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ လြဲေခ်ာ္ေနလား။ အားနည္းေနလားဆိုတဲ့ အေတြးေတြလည္း တစ္ခါတစ္ရံေပၚပါ တယ္။ သုိ႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတတ္ႏုိင္ဆုံး တုိင္းျပည္ေပၚမွာထားရွိတဲ့ ေမတၱာေစတနာကုိ ေရွ႕ထားၿပီးေတာ့ အေကာင္းဆုံးႏွစ္ဖက္စလုံးက လက္ခံလာဖုိ႔ အတူတကြေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကုိ ေရာက္ေအာင္ ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာမယ္ဆုိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔အေနနဲ႔ ဒီရွစ္ခ်က္ကုိ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုနဲ႔ ေက်ာ္လႊားဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီလုိ႔ေတာ့ နားလည္ပါတယ္” ဟု ခူဦးရယ္က ဆိုသည္။

UNFC အဖြဲ႕၀င္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားမွာ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP)၊ ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC)၊ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး (LDU) တုိ႔ျဖစ္သည္။

October 23, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.