<

အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ပူးတြဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑ဆုိင္ရာ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရး ျပဳလုပ္

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေနသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားပူးတြဲ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑ဆိုင္ရာ ကြင္းဆင္း ေလ့လာေရးခရီးအား ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (Joint Coordination Body for Peace Process Funding-JCB) ၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက က်င္းပခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ ဦးစားေပး က႑ေလးရပ္အျဖစ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးက႑၊ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးက႑၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑ႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက႑တို႔ကို သတ္မွတ္ေၾကာင္း သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ယင္းဦးစားေပးက႑ႀကီး ေလးရပ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑ (Peace Supporting Development Sector) ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ပူးတြဲကြင္းဆင္း ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ကို သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ပူးတြဲကြင္းဆင္းေလ့လာေရး အဖြဲ႕သည္ မြန္ျပည္နယ္ သထုံခ႐ိုင္သထုံၿမိဳ႕နယ္ အင္းေကြးေက်းရြာသို႔ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္တြင္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပူးတြဲကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဒြန္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ႏွစ္ဖက္ပူးတြဲကာ ယခုကဲ့သို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားက ရာသီမေရြး သြားလာႏိုင္ေသာလမ္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးေရး အပါအ၀င္ ေက်းရြာ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရာ ေက်းရြာ၏ ပကတိလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူးတြဲကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ကတိျပဳျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပူးတြဲ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕တြင္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ တင္မ်ဳိး၀င္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး၊ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံ စသူတို႔ ပါ၀င္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ပအိုး၀္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ဥကၠ႒ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး အျခားေဒသမ်ားသို႔ ဆက္လက္သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Writter: ဆန္းထူးေအာင္

July 31, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.