<

ရာထူးတိုး မမွ်တဟုဆုိကာ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ဖဲႀကိဳးျပာလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္

ပခုကၠဴနည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ဖဲႀကိဳးျပာလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – သက္ထိန္၀င္း)

ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္မွ စတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ရိွ နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားရိွ ဆရာ ဆရာမမ်ားက ဖဲႀကိဳးျပာလွဳပ္ရွားမႈအား စတင္ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ ရိွေသာ္လည္း အဆိုပါ နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္တို႔တြင္ ရာထူးတိုးျခင္းမွာ အျခားေသာ ဌာနမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ကြဲျပားလ်က္ရိွသည္။

အျခားေသာဌာနမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္သက္ရိွပါက ရာထူးတိုးျခင္းမ်ား ရိွေသာ္လည္း ယင္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွသည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားမွာ ရာထူးတိုးျခင္းမရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ရိွ နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္တို႔မွ ဆရာ ဆရာမမ်ားက အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထူးျခားမႈမရိွပါက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရာထူးတိုးမညီမွ်ျခင္းအေပၚ ဖဲႀကိဳးျပာလွဳပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တြင္ သတင္းစာရွင္း

Blue Ribbon Campaign ျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္တို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ MJN ႐ံုးခန္း၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“အဓိက,ကေတာ့ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနအသီးသီးက ရာထူးတိုးမႈေတြ ညီညြတ္မွ်တမႈမရွိျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြ သိရွိေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနရဲ႕ နည္းပညာတကၠသိုလ္နဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ေတြမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိတဲ့ ဆရာ ဆရာမေတြက ရာထူးတိုး လုပ္သက္ေက်ာ္လြန္ေနၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ အခုထိ ရာထူးတိုးခံစားခြင့္ မရွိၾကရပါဘူး။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ ရွိေပမယ့္လည္း ဦးစီးဌာနအသီးသီးရဲ႕ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ရာထူးတိုးမူ၀ါဒေတြကလည္း မတူညီၾကပါဘူး” ဟု နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ေမွာ္ဘီ) သုတနည္းပညာဌာန၊ လက္ေထာက္ကထိက ေဒၚသူသူေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဥပေဒအရ ရာထူးတိုးရမည္ထက္ ႏွစ္မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ေနျခင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း ရာထူးတိုးမူ၀ါဒမတူညီ၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနျခင္း၊ အလုပ္ေခၚစဥ္ကတည္းက ရာထူးအတိုင္း ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္စြာ ရာထူးတိုးမေပးျခင္း (၁၆၅၀၀၀ ႏွင့္ ၁၈၀၀၀၀ စေကးမ်ား)၊ ရာထူးတိုးစာေမးပြဲကို မေျဖရဘဲ ရာထူးတိုးထားသူမ်ား၊ ယခုအစိုးရလက္ထက္မွာပင္ ရွိေနေသာ္လည္း ဦးစီးဌာနအတူတူခ်င္းမွာပင္ ရာထူးတိုး စာေမးပြဲစစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းႏွင့္ နစ္နာေသာ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ တရား၀င္ ေတာင္းပန္ျခင္း အပါအ၀င္ အျခားေျဖရွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး) တြင္ ဖဲႀကိဳးျပာ လႈပ္ရွားမႈစတင္

နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး) တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား ရာထူးတိုးမွ်တမႈမ်ားရွိေစရန္၊ နစ္နာမႈမ်ား မရွိေစရန္အတြက္ ဖဲႀကိဳးျပာလႈပ္ရွားမႈကို ဆရာမ်ား သမဂၢနည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး) မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္မွစ၍ ဖဲႀကိဳးျပာလႈပ္ရွားမႈ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“နည္းပညာနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ေလ့က်င့္ေရးဌာနဘက္မွာက ၿပီးတဲ့တဲ့လပိုင္း ရက္ပိုင္းအတြင္းက ရာထူးတိုးအမိန္႔ေတြ ထြက္သြားတယ္။ အဲဒီဘက္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဆရာ ဆရာမေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ေတြမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဆရာ ဆရာမေတြက လုပ္သက္လည္းတူတယ္။ ဘြဲ႕ေတြလည္း တူတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ဒီမွာပိုၿပီး လုပ္သက္နဲ႔ ဘြဲ႕ေတြပိုမ်ားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဟိုဘက္မွာ ရာထူးတိုးေတြေခၚၿပီး ဒီမွာက ရာထူးတိုး မထြက္ဘူး” ဟု ဆရာ ဆရာမမ်ားသမဂၢမွ ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ ေဆးႏွီးႏႊယ္တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဆရာ ဆရာမမ်ားထံမွ ရာထူးတိုးနစ္နာမႈမ်ားကို စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္ပတ္ၾကာ ဖဲႀကိဳးျပာမ်ား တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ဆႏၵျပဳလက္မွတ္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မွ်တမႈရွိသည့္ ရာထူးတိုးမူ၀ါဒ လမ္းစဥ္ခ်မွတ္မေပးလွ်င္ ေနျပည္ေတာ္အထိ သြားေရာက္ ဆႏၵျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဟသၤာတနည္းပညာတကၠသိုလ္ ဆရာ ဆရာမမ်ား ဖဲႀကိဳးျပာလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္

ရာထူးတိုးမမွ်တမႈအေပၚ မေက်နပ္သျဖင့္ ဟသၤာတနည္းပညာတကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္တြင္ ဖဲႀကိဳးျပာ လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဖဲႀကိဳးျပာလႈပ္ရွားမႈကို ဟသၤာတနည္းပညာတကၠသိုလ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆရာ ဆရာမ ၆၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

“ရာထူးတိုးမူေတြကလည္း တိက်ခိုင္မာမႈ မရွိဘူး။ ၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္လာရင္ တစ္မ်ဳိးေျပာင္းတယ္။ အဲဒီလိုအေျခအေနေတြ မျဖစ္ခ်င္ေတာ့တဲ့အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ေတြ စုေပါင္းၿပီး ဒီေန႔ကစၿပီး ဖဲႀကိဳးျပာ လႈပ္ရွားမႈကို စပါတယ္” ဟု ဟသၤာတနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဌာနမွ ကထိက ဦးသန္႔ဇင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မဆိုရင္ သ႐ုပ္ျပရာထူးကို လုပ္သက္ ရွစ္ႏွစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္ထိ သ႐ုပ္ျပရာထူးပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ကြၽန္မတို႔လိုမ်ဳိး နစ္နာခဲ့တဲ့ ဆရာ ဆရာမေတြ အမ်ားစု လုပ္သက္ ခုနစ္ႏွစ္၊ ရွစ္ႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္အထိ ၀န္ထမ္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္” ဟု ဟသၤာတနည္းပညာတကၠသိုလ္ သခ်ၤာဌာနမွ သ႐ုပ္ျပဆရာမ ေဒၚခိုင္ၾကည္ဇာေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ပခုကၠဴနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ဆရာ ဆရာမမ်ား ဖဲႀကိဳးျပာလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္

ပခုကၠဴနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ဆရာ ဆရာမမ်ား ၀န္ႀကီးဌာနအတြင္း ရာထူးတိုးမမွ်တမႈအေပၚ မေက်နပ္သျဖင့္ ဖဲႀကိဳးျပာလႈပ္ရွားမႈအား ယခု ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ နံနက္က ပခုကၠဴ နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ရွိသည့္ ဦးစီးဌာန ႏွစ္ခုၾကား ရာထူးတိုးမူ၀ါဒ မညီမွ်ျခင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုအတြင္း ရာထူးတိုး မူ၀ါဒ ႏွစ္မ်ဳိးရွိေနျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုးမူ၀ါဒ တစ္မ်ဳိးတည္းရွိေရးတို႔အတြက္ ဖဲႀကိဳးျပာလႈပ္ရွားမႈ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္ ဆရာ ဆရာမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ရာထူးတိုးမွ်တေရး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕မူ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေရး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က သက္ဆိုင္ရာ ရာထူးအဆင့္အလိုက္ အဆင့္ျမင့္ပညာမွာဆိုရင္ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံရွိေနတဲ့ Facility ကြန္ျပဴတာနည္းပညာမွာ ရွိေနတဲ့ Facility မွ်တေရး သက္ဆိုင္ရာ ရာထူးအလိုက္ ခံစားခြင့္မွ်တစြာရရွိေရး ေတာင္းဆိုတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပခုကၠဴနည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ ဦးရဲလြင္ (ကထိက၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဌာန) က ေျပာၾကားသည္။

ရာထူးတိုးမမွ်တမႈႏွင့္ ပက္သက္သည့္ ဖဲႀကိဳးျပာလႈပ္ရွားမႈအား နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္တို႔တြင္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိပါက လႈပ္ရွားမႈအား ထပ္တိုးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္ဆရာ ဆရာမမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဖဲႀကိဳးျပာလႈပ္ရွားမႈ ျပည္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဆရာ ဆရာမမ်ား ျပဳလုပ္

ရာထူးတိုးမူ၀ါဒမ်ားမွ်တေရး ဖဲႀကိဳးျပာလႈပ္ရွားမႈကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) ျပည္ၿမိဳ႕ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဆရာ ဆရာမမ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“မွ်တတဲ့ မူ၀ါဒေတြရေအာင္ဆိုၿပီး ဒီဖဲႀကိဳးျပာ လႈပ္ရွားမႈကိုလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (IT) ဌာန လက္ေထာက္ကတိက ဦးရဲမင္းသိန္းက ဆိုသည္။

“ကြၽန္မတို႔ေတြက နစ္နာေနတာက နည္းနည္းၾကာၿပီ။ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း အရင္တုန္းက စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေစာင့္ေနခဲ့တာပါ။ ဒါေလးကို သိေစခ်င္တယ္။ ရာထူးတုိးဖုိ႔ေပါ့။ ရာထူးတိုးခ်င္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ေစာင့္ေနရင္းနဲ႔ ၾကာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ရာထူးတိုးဖုိ႔ တစ္ခုတည္းနဲ႔ အလုပ္လုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ တျခားေသာ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြႏိုင္ငံေတာ္မွာရွိတယ္ ဆိုတာလည္း နားလည္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ပုဂၢလိကကိစၥကိုပဲ ဦးတည္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း အားလံုးလည္းသိၾကမွာပါ နည္းနည္းမမွ်တတာေလးေတြရွိတယ္။ သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔နစ္နာေနတဲ့ အပိုင္းေလးေတြကို သိေစခ်င္တာပါ” ဟု ျပည္နည္း ပညာတကၠသိုလ္ (IT) ဌာနလက္ေထာက္ ကထိက ေဒါက္တာေနျခည္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္လည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေအးသာယာ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ဆရာ ဆရာမမ်ား ဖဲႀကိဳးျပာကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္

ရာထူးတိုးမႈ တရားမွ်တရန္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေအးသာယာၿမိဳ႕ နည္းပညာတကၠသုိလ္မွ ဆရာ ဆရာမမ်ားအားလံုး စုေပါင္းၿပီး အျပာေရာင္ဖဲႀကိဳးကမ္ပိန္းလႈပ္ရွားမႈကို ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“အရင္က သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာဦးစီးဌာနမွ အတူတူပဲဆုိေတာ့ဘက္တူေတြ အကုန္တူတူ တုိးခဲ့တယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ပညာေရးဦးစီးဌာနေအာက္ကို ဦးစီးဌာနခ်င္းေပါင္းလိုက္ၿပီး နည္းပညာဦးစီးဌာနက ပညာေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ကို ေရာက္သြားၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ရာထူးတိုးထြက္ေတာ့ ပညာေရးက သူ႔မူအတုိင္းထြက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က နည္းပညာဆိုၿပီး ကုိယ္ေတြက်န္ခဲ့ေတာ့ ေနာက္မွတိုးေပးမယ္ထင္ၿပီး နည္းပညာလက္ေအာက္ရွိတဲ့လူေတြ ရာထူးတိုးသြားတယ္။ ဟိုဘက္လည္းမပါ ဒီဘက္လည္းမပါဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ရာထူးတိုးခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး။ ဘက္တူသူမ်ား တူတူကုိယ္ေတြရခ်င္တာကုိ ရေစခ်င္တာ” ဟု သရုပ္ျပဆရာမ ေဒၚဇင္မာမင္း ဆိုသည္။

“သ႐ုပ္ျပ ဆရာမေလးဆိုရင္ သံုးဘာသာေလာက္ေတာ့ ေပးရတယ္။ ဘာသာလည္း အမ်ားႀကီး သင္ရတယ္။ အလုပ္ကလည္း အရမ္းလုပ္ရတယ္။ သတ္မွတ္လုပ္သက္လည္း ျပည့္ၿပီ။ ရာထူးလည္း မတုိးဘူးဆိုေတာ့ ဆရာမကေလးေတြ စိတ္ထဲဘယ္လိုခံစားမလဲေပါ့။ မိသားစုလို သေဘာထားေတာ့ ဒီလို မျဖစ္ေစခ်င္ဘူးေပါ့။ ဟိုမွာဆိုရင္ ႏွစ္သုတ္၊ သံုးသုတ္ေလာက္ ေခၚသြားခ်ိန္မွာ ဒီဘက္က ဘာမွကိုမရေသးတာ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူးေပါ့” ဟု Ph.D Mechanical ဌာနမွ ပါေမာကၡေဒါက္တာ နန္း၀ုိးေစာက ေျပာၾကားသည္။

နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ပုသိမ္) တြင္ ရာထူးတုိးမွ်တေရး အျပာေရာင္ဖဲျပား လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ပုသိမ္) မွ ဆရာ ဆရာမမ်ားမွ ရာထူးတုိးမွ်တေရး အျပာေရာင္ဖဲျပား လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရာထူးတုိး တရားမွ်တေရးမရွိခဲ့လုိ႔ ရာထူးတုိးတရားမွ်တေအာင္ ဒီ Campaign လုပ္ရတာပါ။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ပုသိမ္) တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္း ၃၃ ေက်ာင္းမွ ဆရာ ဆရာမေတြ ညိႇႏႈိင္းၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ခံစားခြင့္ေတြရရွိဖုိ႔ ခုိင္မာတဲ့မူ၀ါဒေတြထြက္ဖုိ႔ အကုန္လုံးညိႇႏႈိင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမွာပါ” ဟု နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ပုသိမ္) တြင္မွ ေမာ္ကြန္းထိန္း ကထိက ေဒါက္တာေက်ာ္မ်ဳိး၀င္းက ဆိုသည္။

နည္ပညာ တကၠသုိလ္ (ပုသိမ္) တြင္ သ႐ုပ္ျပ ဆရာ ဆရာမ ၅၈ ဦးႏွင့္ လက္ေထာက္ ကထိက ၃၂ ဦး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Writter: သတင္းအဖြဲ႕

July 31, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.