<

ယခင္အစိုုးရလက္ထက္က စာရင္းေပ်ာက္ခဲ့သည့္ မေကြးတိုုင္းရွိ ေရနံလက္ယက္တြင္းမ်ားမွ ရရွိခဲ့သည့္ က်ပ္သန္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ျပန္ေပးရမည့္ က်ပ္သန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေနာက္ဆံုုးအရစ္ေပးသြင္း

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က စာရင္းေပ်ာက္ခဲ့သည့္ မေကြးတိုင္းရိွ ေရနံလက္ယက္တြင္းမ်ားမွ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ျပန္လည္ေပးသြင္းရန္ ညႊန္ၾကားထားသည့္ က်ပ္သန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ အတြက္ ေနာက္ဆံုးအရစ္ေပးသြင္းေငြ က်ပ္သိန္း ၅၇၀ ကိုဇူလိုင္ ၃၁ ရက္က ေပးသြင္းခဲ့ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳထံမွ သိရသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က မေကြးတိုင္းအတြင္း ေရနံေမွာ္မ်ားမွ ရရွိခဲ့ၿပီး စာရင္းေပ်ာက္ေနသည့္ ေငြက်ပ္ ၂ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံကိစၥကို ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေမးခြန္းေမးတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေမးခြန္းအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က မေကြးတိုင္းအတြင္း ေရနံလက္ယက္တြင္းမ်ားမွ ရရွိခဲ့ေသာ ေငြေပါင္း က်ပ္သန္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္အထိရွိခဲ့သည္ဟု ေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေငြမ်ားအနက္ ေငြက်ပ္သန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို မေကြးတိုင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ ႏွစ္ခုအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟုု စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း မေကြးတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

ထိုသို႔ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အရ ယင္းေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအား လက္ရွိတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ဧၿပီ ၈ ရက္က မေကြးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ယင္းအေၾကာင္းၾကားစာကို လက္ရွိမေကြးတိုုင္းအစိုုးရအဖြဲ႕က ယခင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္းဦးဘုန္းေမာ္ေရႊထံ ဧၿပီ ၂၆ ရက္က အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ ၎က ဧၿပီ ၂၇ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုုး အေၾကာင္းၾကားစာပါေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအား အရစ္က်ေပးသြင္းပါမည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ အေၾကာင္းျပန္သည့္အတိုင္း အရစ္က်ျပန္လည္ ေပးသြင္းခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္က ေနာက္ဆံုုးအရစ္က်န္ေငြကိုု ေပးသြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေန႔ က်ပ္ေငြသန္းေပါင္း ၅၇၀ ထပ္ေပးသြားတယ္။ ေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုုက ညႊန္ၾကားတဲ့အတိုင္းပဲ က်ပ္ေငြသန္းေပါင္း ၃၂၇၀ (သိန္းေပါင္း ၃၂၇၀၀) ကို အကုန္လံုး အေက်ေပးသြားၿပီ။ ယႏၲရားေတြလည္း ေပးသြားၿပီ။ က်န္တဲ့ က်ပ္သန္း ၄၀၀၀ ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ တိုုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က ဒါေတြကို ဘယ္လိုသံုးစြဲတယ္ဆိုတာကို စံုစမ္းစစ္ေဆး ေမးျမန္းေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္သိရတယ္” ဟု မေကြးတိုင္း ေဒါက္တာဦးေအာင္မိုုးညိဳက ေျပာၾကားသည္။

Writter: ေအာင္သူၿငိမ္း

July 31, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.