<

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ H1N1 ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၁၃ ဦးရွိၿပီး ေျခာက္ဦးေသဆုံး


ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ အသိေပးရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ခုနစ္ၿမိဳ႕တြင္ H1N1 ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၁၃ ဦးရွိၿပီး ေသဆုံးသူ ေျခာက္ဦးရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ A(H1N1) လူတုပ္ေကြးေရာဂါ လက္ရွိအေျခေနအား အသိေပးရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၄၀၆ ဦးရွိၿပီး H1N1 ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီးသူ ၁၃ ဦးရွိၿပီး ၎တုိ႔အနက္ ေသဆုံးသူေျခာက္ဦးရွိကာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလုိက္ ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ေသဆုံးမႈမ်ားမွာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျဖစ္ပြားသူေျခာက္ဦးတြင္ ေသဆုံးသူတစ္ဦး၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ျဖစ္ပြားသူႏွစ္ဦးတြင္ ေသဆုံးသူတစ္ဦးရွိခဲ့ၿပီး ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ပြားသူမ်ားေသဆုံးေၾကာင္း၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ဦးျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆုံးသူမရွိေသးေၾကာင္း ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္သူက်န္းမာေရးဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

“ဒီကာလဟာ တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးကာလျဖစ္တဲ့အတြက္ က်န္းမာေရးဌာနတစ္ခုတည္းက အလုံးစုံတာ၀န္ယူရမယ္လုိ႔ မခံယူၾကဘဲနဲ႔ အစုိးရနဲ႔ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားရယ္ ဥပေဒျပဳေရးဘက္မွပုဂၢဳိလ္မ်ား ဌာနဆုိင္ရာမ်ား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သလုိ မီဒီယာမ်ားဘက္မွလည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ တုပ္ေကြးေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေရာဂါကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ေဖာ္ျပေပးဖုိ႔လုိအပ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းေျပာၾကားလုိပါတယ္” ဟု A(H1N1) လူတုပ္ေကြးေရာဂါ လက္ရွိအေျခေနအား အသိေပးရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီက ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံးတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားပါက အခ်ိန္မီထိန္းခ်ဳပ္ထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ မျဖစ္မေနပါ၀င္သင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု က်န္းမားေရးအသိပညာရွိေစရန္ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အသိေပးရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဆရာႀကီးဆရာမႀကီးမ်ားလည္း ေရာက္လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိယ့္ၿမိဳ႕နယ္ အေျခအေနေလးေတြသိရေအာင္ တင္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြကလည္း ကုိယ့္တံခါးလာေခါက္တဲ့အထိ ေစာင့္ဖုိ႔မလုိ႔ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိဆုိေတာ့ ပုသိမ္မွာျဖစ္ေနတယ္ဆုိေတာ့ ငပုေတာဘက္ေတာ့ ေပ်ာ္ေနတာပဲ။ ကန္ႀကီးေထာင့္ကလည္း ေပ်ာ္ေနတာပဲ။ မေပ်ာ္နဲ႔လာမယ္ဆုိေတာ့ ႀကိဳတင္ၿပီး Awareness ရွိေနရမယ္။ ျပည္သူလူထုက Awareness ရွိေနၿပီး က်န္းမာေရးဌာနက နည္းေနသလုိ မျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ ဆရာႀကီးတုိ႔ မလုပ္ဘူးေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ေနတဲ့အထဲကမွ အားပုိထည့္ေပးဖုိ႔ပါ။ ေနာက္တစ္ခုက ဒါဟာအမ်ဳိးသားေရး ျပႆနာျဖစ္တာမုိ႔ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတုိင္းမွာ လုပ္ႏုိင္တာထက္ ပုိလုပ္ေပးဖုိ႔ပါ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္” ဟု တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

(H1N1) ေရာဂါမွာ ကမၻာေပၚရွိ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားမႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုလုံးအတြက္ က်န္းမာေရးလက္ကမ္းေၾကာ္ျငာ ၆၀၀၀၀ ႏွင့္ ပုိစတာ ၁၅၀၀၀ ႐ုိက္ႏွိပ္ျဖန္႔ေ၀ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သီျခားအသိပညာေပးမ်ား လုပ္ေဆာင္လုိပါက ၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားခ်က္ သေဘာတရာမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ဆက္လက္သိရသည္။

Writer- နီလာစုိး

July 31, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.