<

ရခုိင္အေရးေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာစစ္ဘက္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ျပန္လည္ျဖတ္ေတာက္

ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္က ဘရပ္ဆဲလ္ရွိ ဥေရာပေကာ္မရွင္႐ုံးအား ႐ုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံ (Photo : AFP)

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တုိ႔၏ ေဒသမ်ားတြင္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္ ဟုဆုိကာ ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာစစ္ဘက္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ျပန္လည္ျဖတ္ေတာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ဥေရာပႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးမ်ားက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အပါအ၀င္ ျမန္မာထိပ္တန္း တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းမ်ားအား ဆုိင္းငံ့ထားရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က ဥေရာပႏုိင္ငံ မ်ားစြာသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ဥေရာပသမဂၢမွ ထိပ္တန္းစစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးကုိလည္း အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ယခုဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ျမန္မာအရပ္သား အစုိးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ၾသဇာႀကီးမားေနဆဲျဖစ္ေသာ ျမန္မာတပ္မေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား၌ အႀကီးအက်ယ္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရာ၌ အခက္အခဲမ်ားရွိေၾကာင္း ထင္ဟပ္ျပေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရခုိင္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ၏ ျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္မႈမ်ားခံခဲ့ရၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက ျမန္မာလက္နက္ကုိင္ တပ္မေတာ္ကုိ ပုိမုိျပင္းထန္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

Burma Capaign UK အဖြဲ႕က ဥေရာပသမဂၢ၏ တုံ႔ျပန္မႈသည္ လုံေလာက္ျခင္းမရွိဟု ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ “ျမန္မာ တပ္မေတာ္အရာရွိ တခ်ဳိ႕ကုိ ဥေရာပလာဖုိ႔ ဖိတ္ၾကားမႈ ဆုိင္းငံ့ထား႐ုံေလာက္က ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ လူမ်ဳိးစုလုိက္ သုတ္သင္မႈကုိ တုံ႔ျပန္ရာမွာ လုံး၀ေပ်ာ့ညံ့တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပါပဲ” ဟု အဆုိပါအဖြဲ႕၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မက္ဖာမနာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဒီအားနည္းတဲ့ တုံ႔ျပန္မႈကုိ ျမန္မာတပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကေတာ့ မေတာ္မတရားမႈေတြ ဆက္လုပ္ဖုိ႔ မီးစိမ္းျပတာလုိ႔ မွတ္ယူမွာပဲ” ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူဇင္ဘတ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဥေရာပသမဂၢ၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား လႊမ္းမုိးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပုိင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္စလင္ေဒသမ်ားတြင္ လုံျခံဳေရးတပ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈႏွင့္ အခ်ဳိးမွ်တျခင္းမရွိဟု ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသည္။ ျမန္မာလုံျခံဳေရးတပ္မ်ား၏ စစ္ဆင္ေရးကုိ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲက “လူမ်ဳိးစုလုိက္ သုတ္သင္မႈ၏ ျပ႒ာန္းစာအုပ္နမူနာ” ဟုပင္ ေခၚဆုိခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အႀကီးတန္း ျမန္မာတပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားကုိ ဧည့္ခံျခင္းအား ရပ္ဆုိင္းလုိက္သကဲ့သုိ႔ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားလုံးကုိလည္း ျပန္လည္သုံးသပ္မည္ျဖစ္သည္။

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားႏွင့္အညီ တုံ႔ျပန္ရန္ အသင့္ရွိသည္ဟူသည့္ ရပ္တည္ခ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္၌ အေျခအေနရပ္မ်ား တုိးတက္ျခင္း မရွိပါက ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္အေရးယူမႈ နည္းလမ္းမ်ားကုိ စဥ္းစားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၀န္ႀကီးမ်ားက ေျပာခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢက လက္နက္မ်ားသာမက ျပည္တြင္း၌ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားကုိလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာင္းခ်ျခင္း ဆက္လက္ပိတ္ပင္ သြားမည္ဟု ဆုိသည္။

Ref : AFP

October 17, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.