<

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ စက္႐ံုေပါင္း ၃၄၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္သည့္ စက္႐ံုအေရအတြက္ ၁၈၈ ႐ံုသာရွိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စက္မႈဇုန္တစ္ခု အတြင္းရွိ အရက္ခ်က္စက္႐ုံတစ္႐ုံ ေရဆုိးစြန္႔ပစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္ ၂၄ ဇုန္မွ စက္႐ံုေပါင္း ၃၄၀၀ ေက်ာ္တြင္ စြန္႔ပစ္ေရဆိုး စြန္႔ပစ္သည့္စက္႐ံု အေရအတြက္ ၁၈၈ ႐ံုသာရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ဒုတိယဌာနမွဴး ဦးေစာ၀င္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္ေတြကိုလည္း ေကာ္မတီရဲ႕ တာ၀န္ထဲမွာ ပါတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္ေတြကို ဆက္စပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ အခါမွာ ဌာနကရလာတဲ့ စာရင္းဇယား အခ်က္အလက္မ်ားအရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနရတဲ့ စက္မႈဇုန္ ၂၄ ဇုန္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ စက္႐ံုအေရအတြက္ ၃၄၇၄ ႐ံုရွိပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္တယ္ဆိုတဲ့ စက္႐ံု၊ မ်ားမ်ားစြန္႔ပစ္တဲ့ စက္႐ံု ၁၈၈ ႐ံုရွိပါတယ္။ အဲဒီ ၁၈၈ ႐ံုမွာ Proper Treatment လုပ္ထားတဲ့ စက္႐ံု ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ပဲ ရွိပါတယ္။ ၁၉ ႐ံု၊ ႐ံု ၂၀ အဲဒီေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့စက္႐ံုေတြက သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔မညီ Proper Treatment မျဖစ္ ဒီလိုစြန္႔ပစ္တာေတြ ေတြ႕ရွိရပါတယ္” ဟု ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ဒုတိယဌာနမွဴး ဦးေစာ၀င္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

Industry Waste Water Quality Standards (As of Occupational Health Dept;) တြင္ pH မွာ 6.0-9.6၊ Biological Oxygen Demand တြင္ 20-60 ppm၊ Chemical Oxygen Demand တြင္ <200 ppm၊ Total Solid တြင္ up to 2000 ppm၊ Suspended Solid တြင္ up to 500 ppm ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

အထက္ပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စြန္႔ပစ္ႏုိင္မွသာလွ်င္ အရည္အေသြးမီ ေရေကာင္းေရသန္႔မ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းမ်ား အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

စက္မႈဇုန္ဆုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန အေနျဖင့္ စက္႐ံုမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ရန္အတြက္ စက္မႈဇုန္တာ၀န္ခံအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စက္မႈဇုန္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စြန္႔ပစ္ေရဆိုး ထုတ္လႊတ္သည့္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားအား ဒဏ္႐ိုက္အေရးယူျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္း (၁၅/၂၀၁၇) အရ ပထမအႀကိမ္ က်ဴးလြန္ပါက သတ္မွတ္ဒဏ္ေငြ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ က်ဴးလြန္ပါက သတ္မွတ္ဒဏ္ေငြ၏ ႏွစ္ဆ၊ တတိယအႀကိမ္ က်ဴးလြန္ပါက သတ္မွတ္ဒဏ္ေငြ၏ သံုးဆ၊ စတုတၳအႀကိမ္ က်ဴးလြန္ပါက စက္႐ံုလုပ္ငန္းလုိင္စင္ ပိတ္သိမ္းသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ စက္႐ံုအမ်ဳိးအစားအလိုက္ သတ္မွတ္ဒဏ္ေငြမွာ ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၅၀၀၀၀၊ တစ္သိန္း၊ ႏွစ္သိန္း၊ သံုးသိန္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စက္႐ံုမ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ သည္ ေရဆုိးသန္႔စင္သည့္စနစ္ မပါရွိဘဲ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ ေရဆုိးသန္႔စင္သည့္စနစ္ရွိေၾကာင္း၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္ က ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ေရဆုိးမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိန္ေသာင္းက မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအား ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

October 15, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.