<

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း ၉၃ ပိြဳင့္ေအာက္ေရာက္ေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၃ က်ပ္၀န္းက်င္ရွိေန

ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း ၉၃ ပြိဳင့္ေအာက္ေရာက္ေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၃ က်ပ္၀န္းက်င္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၉၁ ဒသမ ၀၁ ပိြဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၅ ရက္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၂၀ ပြိဳင့္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလုိင္ ၆ ရက္မွစတင္ကာ ၉၆ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၉၅ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၉၃ ပိြဳင့္ေအာက္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၉၂ ပိြဳင့္ေအာက္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ၉၃ ပိြဳင့္အထက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္ေအာက္သုိ႔ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။

ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇူလုိင္လကုန္ပုိင္းတြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၈ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၃ က်ပ္ျဖစ္ရာ ယခင္လမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေစ်းႏႈန္းကြာဟခ်က္နည္းပါးကာ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိသည္။ စက္တင္ဘာလအတြင္းတြင္လည္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၁၃၄၈ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလကုန္ပုိင္းတြင္ ၁၃၅၂ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ ၁၃၄၉ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ကာ ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္မြန္းလဲြပုိင္းမွ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္အထိ က်ပ္ ၁၃၅၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပးခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ၁၃၅၁ က်ပ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၄ က်ပ္အထိ ျပန္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုျပန္က်လာျခင္းျဖစ္သည္။


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.