<

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး သုံးရပ္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိင္ငံပုိင္႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွတစ္ဆင့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္ ညပုိင္းက ျပည္သူမ်ားထံသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ ေျပာၾကားစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ငန္းစဥ္သုံးရပ္ႏွင့္ ပါ၀င္ကူညီ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံပုိင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွတစ္ဆင့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္ ညပုိင္းက ျပည္သူမ်ားထံသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ ေျပာဆုိမွာၾကားခဲ့သည္။

မွာၾကားခ်က္ ပထမတြင္ ႏုိင္ငံ၏လက္ရိွ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္မႈအျပည့္အ၀၊ စည္းစည္းလုံးလုံးႏွင့္ လက္ရိွအစုိးရကို ၀န္းရံေပးၾကသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ၊ ညီညြတ္မႈမွာ မည္သည့္အင္အားႏွင့္မွ် ႏိႈင္းယွဥ္၍မရေၾကာင္း အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ ရဲစခန္းမ်ား တုိက္ခုိက္ခံရမႈမွစတင္ၿပီး လက္ရိွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဆက္လက္ႀကီးထြားလာရသည့္ ျပႆနာမ်ားအေပၚတြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ အာ႐ုံစိုက္မႈမ်ားသည္ မ်ားစြာႀကီးမားလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း မ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ၏ အျမင္သေဘာတရားမ်ားအား သိရွိနားလည္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားထံသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနအား ျပည္တြင္းမွ ျပည္သူျပည္သားမ်ားေလာက္ မည္သူမွ်မသိႏုိင္သလုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေအးခ်မ္းသာယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိလည္း ျပည္သူျပည္သားမ်ားေလာက္ မည္သူကမွ်မလုိလားႏုိင္ေၾကာင္း၊ လက္ရိွၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိလည္း ျပည္သူမ်ား၏ စုေပါင္းအင္အားမ်ားျဖင့္ အဓိကထား၍ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရိွတြင္ လုပ္ေဆာင္စရာရိွသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရဲရဲတင္းတင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လုပ္ကုိင္မည္ဟု ေျပာဆုိထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္သင့္သည္ဟု ခံယူထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရိွၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ငန္းစဥ္သုံးရပ္ကုိ ျပည္သူမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္ သုံးရပ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြ တုံ႔ျပန္ခ်က္ေတြကုိ စကားနဲ႔ေခ်ပေနတာထက္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ တုိးတက္မႈ ရလဒ္ေတြကုိ ျပသသြားဖုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔လုပ္ေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ လက္ရိွျဖစ္ေပၚၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြက အမ်ားႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ျပန္စိစစ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္ သုံးခုရွိပါတယ္။ ပထမကေတာ့ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးအပ္ေရးနဲ႔ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယကေတာ့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယကေတာ့ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ေရရွည္ပဋိပကၡကင္းေ၀းေရးတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားခ်င္းစာနာ ကူညီေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးအပ္ႏုိင္ဖုိ႔ လက္ရိွအေနအထားကုိ ထပ္မံျမႇင့္တင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ရိွသြားတဲ့သူေတြကုိ ျပန္လည္လက္ခံဖုိ႔ သက္ဆုိင္တဲ့အစုိးရနဲ႔ ကြၽန္မတုိ႔ ညိႇႏိႈင္းေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ကြၽန္မတုိ႔ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ညိႇႏိႈင္းၿပီး လက္ခံေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစဥ္အလာေကာင္းေတြကုိ အေျခခံၿပီး တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက ျပန္လာမယ့္သူေတြအတြက္သာမက ဒုိင္းနက္၊ ၿမိဳ အစရိွတဲ့ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြ၊ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ မူလအေနအထားကုိ ျပန္လည္ေရာက္ရိွေအာင္ မူလအေနအထားထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲမဲ့ စီမံကိန္းကုိ ကြၽန္မတုိ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္အစဥ္အဆက္ ပဋိပကၡေတြ ကင္းေ၀းေစဖုိ႔အတြက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ေရရွည္ပဋိပကၡ ကင္းေ၀းေရးကုိလည္း ေရရွည္စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးအား လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းမွာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အမ်ားအျပားရိွေၾကာင္း၊ အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္တြင္း၌ရိွသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္ CSO မ်ားက တတ္ႏုိင္သေရြ႕ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္ျပထားမႈမ်ားရိွေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀န္းမ်ားကလည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဆႏၵျပဳထားမႈမ်ားရိွသည့္အတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ အဆုိပါကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကုိ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားသုံးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခုေျပာၾကားခဲ့သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္း စုံလင္စြာပါ၀င္ႏုိင္မႈ၊ က႑စုံ၊ အလႊာစုံ ပါ၀င္ႏုိင္မႈ၊ လုပ္ငန္းအလႊာစုံပါ၀င္ႏုိင္မႈ၊ လုပ္ငန္းမ်ဳိးစုံ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဖဲြ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္သည့္အတြက္ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးက ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ က႑စုံလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑၊ ျပည္တြင္း NGO ႏွင့္ CSO မ်ား၊ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ား၊ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား၊ INGO မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ယႏၲရားတစ္ခုေဖာ္ေဆာင္ေရး လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီယႏၲရားကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းလုိ႔အမည္ေပးထားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရနဲ႔အတူ ျပည္တြင္းျပည္ပႏုိင္ငံ အဖြဲ႕အစည္းအစုံ ပါ၀င္ႏုိင္မႈ၊ က႑စုံ၊ အလႊာစုံ ပါ၀င္ႏုိင္မႈ၊ လုပ္ငန္းမ်ဳိးစုံေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကြၽန္မက ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူမွာျဖစ္ၿပီး လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ဒုဥကၠ႒အေနနဲ႔ တာ၀န္ယူသြားမွာျဖစ္ၿပီး သူက ကုိဖီအာနန္ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီရဲ႕ဥကၠ႒လည္းျဖစ္လုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ ေရတုိေရရွည္လုိအပ္ခ်က္ လုပ္ငန္းေပါင္းစုံကုိ ထိေရာက္စြာ ကြၽန္မတုိ႔နဲ႔အတူ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပံ့ပုိးကူညီေပးရန္ ကမ္းလွမ္းထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား၊ World Bank ႏွင့္ ADB စသည့္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ Nippon Foundation ကဲ႔သုိ႔ INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားပါ၀င္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူမ်ားအား “ကြၽန္မတုိ႔ အဓိကအားကုိးေနတာကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သားသမီးေတြပါပဲ။ ျပည္တြင္းသာမက ကမၻာဘယ္အရပ္ကုိပဲ ေရာက္ေနပါေစ မိခင္ႏုိင္ငံေပၚမွာ ေမတၱာသစၥာေစာင့္စည္းကာ စိတ္ေကာင္းေစတနာနဲ႔ ၀န္းရံကူညီၾကလိမ့္မယ္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဟာ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ အင္အားမႀကီးမားေပမယ့္ စိတ္အင္အားစုစည္းၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရယူႏုိင္လိမ့္မယ္ဆုိတာ သံသယ မရိွပါဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔ ျပည္သူျပည္သားေတြဟာ သဒၶါတရားထက္သန္စြာနဲ႔ လွဴဒါန္းေပးကမ္းရာမွာေတာ့ ကမၻာနံပါတ္တစ္လို႔ေတာင္ သတ္မွတ္ခ်င္းခံရပါတယ္။ ဒီသဒၶါစိတ္ေတြကုိ စည္းစနစ္နဲ႔ ေသခ်ာစြာ ျပည္ေထာင္စုအက်ဳိးအတြက္ ကြၽန္မတုိ႔သုံးစြဲၾကရမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က ဆက္လက္၍ “ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေအးခ်မ္းသာယာတုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစဖုိ႔ အႀကီးမားဆုံး အင္အားျဖစ္တဲ့ ျပည္သူေတြဟာ ဘယ္လုိပဲ ေဒါသေတြ၊ အမုန္းတရားေတြ၊ အႏုိင္က်င့္မႈေတြ ရင္ဆုိင္ေနရပါေစ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာကုိ စြဲစြဲျမဲျမဲကုိင္ၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာပါ။ ႏုိင္ငံရဲ႕ ပထ၀ီေဒသတစ္ေနရာအတြက္သာ လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလုံးအတြက္ လုပ္ေနတာဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ရခုိင္ျပည္တြင္း လူသားခ်င္းကူညီစာနာမႈ ေထာက္ပံ့ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ ခုိင္ျမဲစြာလက္တြဲၿပီး လုပ္သြားၾကပါစုိ႔” ဟု မွာၾကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

မည္သည့္နည္းျဖင့္ကူညီႏုိင္မည္၊ မည္သုိ႔ဆက္သြယ္၍ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္အရာမ်ားကုိ Website ႏွင့္တကြ ႏုိင္ငံေတာ္သတင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔မွစတင္၍ ေၾကညာမည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္၀န္းေရာက္ရိွေနသည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သားသမီးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚ ေစတနာထားၾကသည့္မိတ္ေဆြမ်ား အေနျဖင့္ အနီးဆုံးျမန္မာသံ႐ုံး၊ ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္႐ုံးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပါ၀င္ကူညီႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

October 13, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.