<

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသံအမတ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Tateshi HIGUCHI တုိ႔ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္ ညေနပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဓာတ္ပုံ -တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Tateshi HIGUCHI တုိ႔ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္ ညေနပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႕ဆုံၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီးက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ပ္အတည္းကုိ နားလည္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာမ်ားကုိ အျပဳသေဘာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ သိရွိၿပီး ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ရပ္တည္ခ်က္မေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္လက္ကူညီ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ကမၻာ့ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥအား ေဆြးေႏြးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လြဲမွားေနသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခအေနမွန္မ်ားကုိ ကမၻာက သိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လုိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ယခုကဲ့သုိ႔တန္ဖုိးရွိေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ သိရွိနားလည္မႈအတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြဦးေဆာင္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရး အရာရွိခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအး၀င္း ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရထံ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္လည္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား တုိင္းျပည္ကုိ အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ျဖစ္စဥ္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္ ျဖစ္စဥ္ေနာက္ပုိင္း အခ်ိန္ယူႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၍ လူအင္အားမ်ားစြာျဖင့္ လုံျခံဳေရးရဲကင္းမ်ားႏွင့္ တပ္ဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုအား တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္း သာလြန္သည့္အင္အားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း လုံျခံဳေရးတာ၀န္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ စည္းကမ္းတက်ျဖင့္ ခုခံကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိသုိ႔ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီတခ်ဳိ႕ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈ ရွိေသာ္လည္း စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား လုံး၀ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ယင္းအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ား တစ္ဖက္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စက္တင္ဘာလအတြင္းတြင္ပင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ေသမ်ားစြာကုိ စစ္ေဆး၍ မည္သည့္အတြက္ျဖစ္သည္၊ မည္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္၊ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈ မည္မွ်ရွိသည္ႏွင့္ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိ၊ မရွိတုိ႔အား စိစစ္ခဲ့ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာကုိ အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိျပည့္စုံေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ပင္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ တိက်စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားၾကပ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕အင္အားကုိလည္း အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္သည္ကုိ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ တစ္ရက္တည္းတြင္ တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ ၃၈ ခုျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လုံျခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၁ ဦး၊ တပ္မေတာ္သား တစ္ဦးက်ဆုံး၍ ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦး အသတ္ခံရေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္အထိ ျဖစ္စဥ္စုစုေပါင္း ၉၄ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား ၂၃ ဦး အသတ္ခံရေၾကာင္း၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ၉၂ ဦး အသတ္ခံရၿပီး ႐ုပ္အေလာင္း ၄၅ ေလာင္း တူးေဖာ္ရရွိေၾကာင္း၊ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ၁၉၂ ဦးကုိလည္း ယေန႔အထိ ျပန္လည္ရွာေဖြ မေတြ႕ရွိေသးေၾကာင္း၊ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သျဖင့္ ယင္းကုိအေၾကာက္တရားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ဘဂၤါလီအခ်င္းခ်င္း လည္လွီးသတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၃၂ ေယာက္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိလုံျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား အခ်ိန္မီေရာက္ရွိခဲ့သျဖင့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား၏ အသက္မ်ားစြာကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ARSA အဖြဲ႕ႏွင့္ ၎တုိ႔စည္း႐ုံးထားေသာ ေဒသခံဘဂၤါလီမ်ားက က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ၎တုိ႔ႏွင့္ ဘာသာတူ၊ လူမ်ဳိးတူ၊ ယဥ္ေက်းမႈတူသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ မပါ၀င္သျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈ မရွိသည့္ ဘဂၤါလီရြာမ်ားလည္းရွိေၾကာင္းႏွင့္ တခ်ဳိ႕တစ္၀က္ပါ၀င္၍ ထြက္ေျပးေသာရြာမ်ား၊ တစ္ရြာလုံးပါ၀င္၍ ရြာလုံးကြၽတ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီးက ယင္းျဖစ္စဥ္မွန္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာက သိရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ပါက မမွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းလုံျခံဳေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လုိအပ္ခ်က္အရ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ ရလဒ္အျဖစ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ အင္အား ငါးသိန္းခန္႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သြား၍ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ႐ႈေထာင့္အရ လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ျဖင့္ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနသည္ကုိလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္တြင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံတကာက သိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေနရပ္ေရွာင္ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ားကုိပါ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မွ ဦးေဆာင္၍ ေစတနာရွင္အလွဴရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းသည့္ပစၥည္းမ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိလည္း တပ္မေတာ္ေလယာဥ္၊ ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေခါက္ေရမ်ားစြာ ပုိ႔ေဆာင္၍ လုိအပ္ေနသည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ အေရာက္ပုိ႔ေဆာင္ ေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ပုိင္နက္ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားမွာလည္း မိမိတုိ႔မွ ထြက္ေျပးေစရန္ ေမာင္းႏွင္ထုတ္ျခင္း လုံး၀မရွိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈလည္း လုံး၀မရွိေၾကာင္း၊ ယင္းဘဂၤါလီမ်ားအေနျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔၍ေျပးျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ေအးေဆးစြာ ထြက္ခြာသြားျခင္းျဖစ္သည္ကုိ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ထြက္ခြာျခင္းမျပဳရန္ ေျပာဆုိသည္ကုိပင္ လက္မခံေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားကုိလည္း ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံညႇိႏႈိင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ျပန္လည္လက္ခံသြားရန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

October 13, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.