<

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းေဒသကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းေဒသကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဧည့္ခန္းမ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ေဒသ ရခိုင္အမ်ဳိးသားနယ္ေျမ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာတြင္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ယင္းသို႔ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရနဲ႔ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚစုေျပာသြားတဲ့မူ ေျခာက္ခ်က္ထဲမွာလည္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။ အဓိက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းေဒသကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ ျပဳလုပ္ေပးေနပါတယ္” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ဘက္မွလည္း အကူအညီလိုသည့္အခါ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမွလည္း နားလည္မႈႏွင့္ ခြင့္ျပဳေပးေစခ်င္ေၾကာင္း အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ေဒသ ရခိုင္အမ်ဳိးသား နယ္ေျမျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ရခိုင္သမိုင္းသုေတသီ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဓိက လက္ရိွျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အေရးအခင္းမွာ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာတဲ့ ရခိုင္ဒုကၡသည္ေတြကို ႐ုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီၿပီး စားနပ္ရိကၡာေတြအတြက္ လက္ရိွလုပ္ေပးေနပါတယ္။ ရခိုင္ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ လံုျခံဳမႈ ဘ၀ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ဘက္က ပ့ံံပိုးပါ၀င္ တိုက္တြန္းေပးပါမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ဘက္ကလည္း အကူအညီလိုတဲ့အခါ ပူးေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရကလည္း နားလည္မႈနဲ႔ ခြင့္ျပဳေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟု အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ေဒသ ရခိုင္အမ်ဳိးသားနယ္ေျမ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ရခိုင္သမိုင္းသုေတသီ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းက အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ေဒသ ရခိုင္အမ်ဳိးသားနယ္ေျမ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီသည္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏စား၀တ္ေနေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ ရြာသစ္တည္ေဆာက္ေရးမ်ားကို အဓိက လုပ္ေဆာင္ေပးလိုေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ရခိုင္ေဒသအေရးအတြက္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ကိုင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ကူညီေပးရန္အတြက္ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ေဒသ ရခိုင္အမ်ဳိးသားနယ္ေျမ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီကို လက္ခံေၾကာင္း ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

October 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.