<

အသစ္ခန္႔အပ္မည့္ သစ္လြင္ဆရာ၀န္မ်ားအား ဗဟိုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ေဆးပညာရပ္မ်ား သင္ယူႏုိင္ရန္ ဦးစြာထားရွိမည္

သဘာ၀တရားရိပ္သာရွိ ဘိုးဘြားမ်ားအား လူငယ္ဆရာ၀န္မ်ားက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနစဥ္

အသစ္ခန္႔အပ္မည့္ သစ္လြင္ဆရာ၀န္မ်ားကို ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ေစလႊတ္မည္ မဟုတ္ဘဲ ဗဟိုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ေဆးပညာရပ္မ်ား သင္ယူႏုိင္ရန္ ဦးစြာထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္းက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ တိုင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာန၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ဇမၺဴသီရိ အထူးကုေဆး႐ံုႀကီးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔တြင္ လစ္လပ္ေနေသာ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူခဲ့သည္။

လက္ေထာက္ဆရာ၀န္၊ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ (သုေတသနအရာရွိ)၊ လက္ေထာက္ ဆရာ၀န္ (ဦးစီးအရာရွိ)၊ ဦးစီးအရာရွိ၊ ဌာနစုမွဴး (လက္ေထာက္ဆရာ၀န္) ေနရာမ်ားအတြက္ M.B.B.S ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး လစ္လပ္ေနရာ ၁၇၂၂ ေနရာရွိေၾကာင္းႏွင့္ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ (သြား)အတြက္ B . D. S ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး လစ္လပ္ေနရာ ၃၀၀ ေနရာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္မ်ားကို အထူးျပဳဘာသာရပ္တစ္ခုတည္းတြင္ ကာလၾကာရွည္စြာ  တာ၀န္ခ်ထားျခင္း မျပဳလုပ္ေတာ့ဘဲ  အဓိက ေဆးပညာဘာသာရပ္မ်ားပါ ေလ့လာခြင့္ရရွိရန္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ လဲလွယ္တာ၀န္ေပး အပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ ခန္႔ထားရာတြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အထူးကုေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ တာ၀န္ခ်ထားခံရသည့္အခါ ေဆးကုသပညာ၊ ခြဲစိတ္ကုသမႈပညာ၊ သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္ပညာ၊ ကေလးေဆးကုသပညာစသည့္ အဓိက ေဆးပညာ ဘာသာရပ္မ်ားကို စံုလင္စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေလ့လာသင္ယူခြင့္ ရရွိရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီးမ်ားက ေဆး႐ံုအခ်င္းခ်င္းအလွည့္က် စနစ္ျဖင့္ လဲလွယ္တာ၀န္ခ်ထားေပးႏုိင္ရန္လည္း စီစဥ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္မ်ားကို တစ္ႏွစ္ထက္ ပိုမိုတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစပါက အေျခခံေဆးပညာ ေလးဘာသာအျပင္ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာ၊ အ႐ိုးႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ၊ အေရးေပၚက်န္းမာေရးႏွင့္ အထူးၾကပ္မတ္ကုသေရး၊ စိတ္က်န္းမာေရး စသည့္မ်ားစြာေသာ ဘာသာရပ္မ်ား၏ အေျခခံကုသပံု၊ ကုသနည္းစနစ္မ်ားကို ပိုမိုကြၽမ္းက်င္ေစျခင္းျဖင့္ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္မ်ား တာ၀န္ၿပီးဆံုးပါက ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုမ်ား၊ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အရာထမ္းေပါင္း ၁၅၅၃၆ ဦး၊ အမႈထမ္းေပါင္း ၈၈၅၉၄ ဦး၊ စုစုေပါင္း  ၁၀၄၁၃၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစဥ္လစာ က်ပ္ ၁၇ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံခန္႔၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၁၁ ဘီလ်ံခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

October 11, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.