<

NCA စာခ်ဳပ္ေရးထုိးျခင္း ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အား တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား သီးျခားသြားေရာက္ ဖိတ္ၾကား

NCA စာခ်ဳပ္ေရးထုိးျခင္း ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္အား တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုဖိတ္ၾကားစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-Sai Laeng Facebook)

အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕တုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ေရးထုိးျခင္း ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (MICC-1) တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

NCA စာခ်ဳပ္ကုိ ယခင္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနား က်င္းပရန္အတြက္ အစိုးရကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕၏ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တုိ႔ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ aတြ႕ဆုံaဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈအေျခအေန ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္သည့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

“ေယဘူယ်အားျဖင့္ေတာ့ အေျခအေနအားလုံးေကာင္းပါတယ္။ NCA ဆုိတာက Joint Partanership ဆုိေတာ့ အစုိးရနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္နက္ကုိင္ေတြ ပူးေပါင္းပုိင္ဆုိင္တဲ့ေန႔ျဖစ္ေနေတာ့ ပူးတြဲက်င္းပဖုိ႔ဆုိတဲ့မူရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပူးတြဲက်င္းပတဲ့ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဖိတ္ၾကားေစခ်င္တဲ့သူေတြစာရင္း။ သူတုိ႔စာရင္းေပါ့ဗ်ာ။ ညိႇႏႈိင္းအေရအတြက္၊ ဦးေရအကန္႔အသတ္စသည္ျဖင့္ေပါ့။ သိပ္ေတာ့မကြာဘူး။ ဒါေၾကာင့္အလုပ္ကေစာၿပီးသြားတယ္။ အစုိးရဘက္ မေန႔ကျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီက စဥ္းစားထားတာအားလုံးက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အဆုိျပဳတင္ျပတာနဲ႔ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါဆုိ ျပႆနာမရွိေတာ့ဘူး။ မႏွစ္ကလည္း ဒီလုိမ်ဳိးဖိတ္ၾကတာကုိး။ သိပ္ေတာ့မကာကြယ္ဘူး” ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနား က်င္းပေရးအတြက္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕၏ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ကုိလည္း သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“သမၼတႀကီးကေတာ့ သူ႔လက္ထက္မွာစာခ်ဳပ္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လက္မွတ္ထုိးခဲ့တာကုိး။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔လက္ထက္မွာထုိးခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ခါနီးမွာ ၀င္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ဂါရ၀ျပဳတဲ့သေဘာပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ က်င္းပေရးေကာ္မတီက ဖိတ္တာတစ္ပုိင္းေပါ့ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းရင္းသားေတြကလည္း လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ဖိတ္တဲ့အေၾကာင္းေပါ့။ ထပ္ေလာင္းၿပီးဖိတ္တဲ့အေၾကာင္းေပါ့။ ဘာပဲေျပာေျပာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ သမၼတႀကီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာလြန္ခဲ့တဲ့ သက္တမ္းမွာလုပ္ခဲ့တာကုိး။ အဲဒါကုိ ျပန္လည္အမွတ္ရေစတဲ့အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္းပဲ ထပ္ေလာင္းဖိတ္ၾကားတဲ့အေၾကာင္း ဒါလည္းသြားၿပီးသတင္းပုိ႔တာပါ။ (အခမ္းအနားတက္၊ မတက္) အဲဒီလုိေတာ့မေျပာေသးဘူးဗ်။ ဒါေပမဲ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဖိတ္စာႏွစ္ထပ္ကုိး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဖိတ္စာေရာ၊ အစုိးရဖိတ္စာေရာ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သမၼတႀကီးကေတာ့ အားလုံးျပန္ဆံုမယ့္ပြဲဆုိေတာ့ တက္လိမ့္မယ္လုိ႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ယူဆတာေပါ့ဗ်ာ” ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

NCA စာခ်ဳပ္ တစ္ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနား က်င္းပစဥ္က အစုိးရဘက္မွ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ကုိ ဖိတ္ၾကားမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

ထုိ႔အတူ NCA တစ္ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနား က်င္းပစဥ္က ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ စကားေျပာၾကားသည့္ အစီအစဥ္ပါ၀င္ၿပီး ယခုက်င္းပမည့္ NCA ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာမကာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီကလည္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသုံး သပ္တင္ျပမည့္အစီအစဥ္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“UPDJC ကလည္း သူရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ တင္ျပတာတုိ႔၊ JMC ကလည္း သူရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ သုံးသပ္တင္ျပတာတုိ႔စသည္ျဖင့္ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ဖက္တြဲၿပီးေတာ့ အေျခအေနကုိ ပူးတြဲၿပီးေတာ့ ေၾကညာတာတုိ႔အဲဒါမ်ဳိးေပါ့ဗ်ာ။ တန္းတူရည္တူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တယ္ဆုိတဲ့ သေဘာကုိေပၚေအာင္ေပါ့။ အဲဒါေတာ့ ဒီႏွစ္က နည္းနည္းထူးျခားတာေပါ့” ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ NCA ေရးထုိးစဥ္က သက္ေသအျဖစ္ ကုလသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဗီေဂ်းနမ္ဘီးယားပါ၀င္သျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတြင္လည္း ကုလသမဂၢႏုိင္ငံေရးက႑မွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကုိ ဖိတ္ၾကားရန္ရွိၿပီး ပြဲက်င္းပရက္နီးေနသျဖင့္ အခ်ိန္မီ၊ မမီ မသိရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ရွစ္ဖြဲ႕မွာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU)၊ DKBA၊ KNU/KNLA(PC)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) တုိ႔ျဖစ္သည္။

October 10, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.