<

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်းအၫႊန္းကိန္း ၉၃ ပိြဳင့္အထက္ ဆက္ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚ

ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၄ ပြိဳင့္အထက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ၉၄ ပိြဳင့္ေအာက္သုိ႔ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ကာ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၉၁ ဒသမ ၀၁ ပိြဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၅ ရက္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၂၀ ပြိဳင့္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလုိင္ ၆ ရက္မွ စတင္ကာ ၉၆ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၉၅ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၉၃ ပိြဳင့္ေအာက္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၉၂ ပိြဳင့္ေအာက္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ၉၃ ပိြဳင့္အထက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္ေအာက္သုိ႔ က်ဆင္းခဲ့ကာ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္မွ စတင္ကာ ၉၃ ပြိဳင့္အထက္၊ ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္၌ ၉၄ ပိြဳင့္အထက္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။

ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇူလုိင္လကုန္ပုိင္းတြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၈ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၃ က်ပ္ျဖစ္ရာ ယခင္လမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေစ်းႏႈန္းကြာဟခ်က္ နည္းပါးကာ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိသည္။ စက္တင္ဘာလအတြင္းတြင္လည္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၁၃၄၈ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ ၁၃၄၉ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္ မြန္းလဲြပုိင္းမွစတင္ကာ က်ပ္ ၁၃၅၀ အထိ ျပန္တက္ခဲ့သည္။

October 7, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.