<

တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အလုပ္မခြဲျခားဘဲ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာအား က်ပ္ ၄၀၀၀ မွ ၄၈၀၀ ၾကား သတ္မွတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္တြင္ ျပန္လည္ညိႇႏိႈင္းရန္ ၫႊန္ၾကား

တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အလုပ္မခြဲျခားဘဲ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာအား က်ပ္ ၄၀၀၀ မွ ၄၈၀၀ ၾကား အၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္ရန္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္ညိႇႏိႈင္း အစည္းအေ၀းတြင္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာအား သက္ဆိုင္ရာတိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ျပန္လည္ညိႇႏိႈင္းရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီအစည္းအေ၀းမွာကေတာ့ လာမယ့္အနည္းဆံုး လုပ္ခေၾကးေငြကိုလည္း တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ မခြဲျခားေတာ့ဘူး။ အလုပ္လည္း မခြဲျခားေတာ့ဘူး။ ယခင္ႏွစ္ကလိုပဲ တစ္ေျပးညီသတ္မွတ္မယ္။ အရင္က ၃၆၀၀ သတ္မွတ္ထားတာေပါ့။ အဲဒီအတိုင္းပဲ တစ္ျပည္လံုးမွာ သတ္မွတ္ထားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ၾကားခ်ေပးၿပီးေတာ့မွ ၄၀၀၀ ကေန ၄၈၀၀ ၾကားကို သတ္မွတ္ေပးမယ္။ ဒါကိုလည္း တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ နည္းနည္းေလးညိႇလိုက္ပါ” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးမွ အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ တစ္ရက္အဆိုျပဳႏႈန္းထား တင္ျပခဲ့ရာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခေၾကးေငြအျဖစ္ က်ပ္ ၄၀၀၀ မွ အမ်ားဆံုးက်ပ္ ၆၄၀၀ အထိရွိၿပီး အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အထက္ပါကဲ့သို႔ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ထားသည့္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ ႏႈန္းထားမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားရွိ SME မ်ား၊ Formal၊ Informal မ်ား၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းမည့္အစည္းအေ၀းတြင္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယခင္အလုပ္သမား ၁၅ ဦးအထက္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မွ တင္ျပရာတြင္ ယခင္အတိုင္းထားရွိရန္ႏွင့္ လူဦးေရမသတ္မွတ္ရန္ တင္ျပမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက “တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္က တင္ျပလာတာကေတာ့ သံုးေလးခုေလာက္ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕က ၁၀ ဦးသတ္မွတ္ပါ။ တခ်ဳိ႕လည္း ငါးဦးသတ္မွတ္ပါ။ တခ်ဳိ႕လည္း ဘာမွမသတ္မွတ္ပါနဲ႔။ ဒါေလးကို ျပန္ညိႇေပးပါလို႔ ဒီအစည္းအေ၀းက ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္

 

October 3, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.