<

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၃ ပိြဳင့္အထက္ ျပန္တက္လာေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၄၉ က်ပ္အထိ က်ဆင္း

ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၃ ပြိဳင့္အထက္ ျပန္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၄၉ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၉၁ ဒသမ ၀၁ ပိြဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၅ ရက္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၂၀ ပြိဳင့္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလုိင္ ၆ ရက္မွစတင္ကာ ၉၆ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၉၅ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၉၃ ပိြဳင့္ေအာက္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၉၂ ပိြဳင့္ေအာက္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ၉၃ ပိြဳင့္အထက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္ေအာက္သုိ႔က်ကာ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ၉၃ ဒသမ ၇၆ ပြိဳင့္အထိေရာက္ခဲ့သည္။

ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇူလုိင္လကုန္ပုိင္းတြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၈ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၃ က်ပ္ျဖစ္ရာ ယခင္လမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေစ်းႏႈန္းကြာဟခ်က္ နည္းပါးကာ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိသည္။ ၾသဂုတ္ လကုန္ပုိင္းရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္အထိ အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၁၃၄၈ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ၁၃၅၁ က်ပ္အထိက်ဆင္းခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၃၅၂ က်ပ္အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္အထိ ၁၃၅၁ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္တြင္ ၁၃၄၉ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း အတက္အက် နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က ၎၏ ရည္ညႊန္းႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းကုိ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္၌ တစ္ေဒၚလာက်ပ္ ၁၃၆၀ အျဖစ္ ဆက္လက္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

October 3, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.