<

ထြက္ေျပးသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ စိစစ္ လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္ႏွစ္ဘီလ်ံႏွင့္ အထက္ရွိႏိုင္

ဂၤါလီမ်ားအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္း တစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔  တိမ္းေရွာင္သြားေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအား ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ အျမန္ဆံုးျပန္လည္ စိစစ္ လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး  စိစစ္လက္ခံျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္က်ပ္ ႏွစ္ဘီလ်ံအထက္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း  လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းကျပဳလုပ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္ အစည္း အေ၀း အၿပီးတြင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအျဖစ္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီမ်ားအား စိစစ္လက္ခံျခင္းကို ကုန္းလမ္းတြင္ ေတာင္ၿပိဳ လက္၀ဲ၊ ေရလမ္းတြင္ ငါးခူရတို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ခံမယ့္ေနရာက ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ – တပ္ကုန္းလမ္းေပါ့။ ငါးခူရက ေရလမ္းေပါ့။ အဲဒီကေန စိစစ္မယ္။ စိစစ္ၿပီး ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးကေတာ့ ဒါးႀကီးစား ေက်းရြာလို႔ လတ္တေလာ လ်ာထားတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြ အကုန္လံုးက လံုျခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥေတြက အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါကေတာ့ အခုလ်ာထားတဲ့ အခ်က္ေတြ လတ္တေလာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ကိစၥ” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

“၁၉၉၃ က အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ပဲ လက္ခံမယ္လို႔ အခုေတာ့ အားလံုး သေဘာတူထားၾကတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္မယ္။ ဆိုေတာ့ အဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ား ျဖင့္ စိစစ္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ တိမ္းေရွာင္သြားသည့္ လူဦးေရပမာဏထက္ ပိုမို၀င္ေရာက္လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္တြင္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ရမည္၊ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လိုသူမ်ား ျဖစ္ရမည္၊ ကြဲကြာေနေသာ မိသားစုမ်ား စာရင္း၀င္မ်ားအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွတြင္ ဗဟိုအဆင့္ရိွေသာ တရား႐ံုးမွ ေထာက္ခံခ်က္ ပါရိွရမည္၊ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံတြင္ ထပ္မံေမြးဖြားေသာ ကေလးသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသည့္ ကေလးျဖစ္ရမည္ စသည့္အခ်က္အခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရွးယခင္က ျပန္လည္စိစစ္ လက္ခံသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းခန္႔ ကုန္က်ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ လက္ရွိ စိစစ္ လက္ခံျခင္းအတြက္ အမ်ားအျပား ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ေရွးယခင္တုန္းကေတာင္ အဲဒီေလာက္ ကုန္တယ္ဆိုေတာ့ အနည္းဆံုးေတာ့ ႏွစ္ဘီလ်ံ အထက္မွာ ရွိပါမယ္။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ကုန္က်မယ့္ ကိစၥေလ” ဟုု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္ထံမွ အဓိက ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤါလီမ်ားအား ျပန္လည္ လက္ခံေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဆြး ေႏြးရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

September 28, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.