<

မတ္ပဲကုိ အိႏၵိယမွ မတ္လအထိသာ ပိတ္ထားၿပီး ပဲေပၚခ်ိန္သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနကို ေျပာ၍မရေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ ေျပာၾကား

မတ္ပဲအား အႏိၵယမွ မတ္လအထိသာ ပိတ္ထားၿပီး မတ္ပဲေပၚခ်ိန္သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေစ်းကြက္မွာ ေျပာ၍မရေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ေက်ာင္းမ်ား ႏို႔တိုက္ေကြၽးေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားအၿပီး သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္မႈကို အထက္ပါကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တို႔ကို ပိတ္တာ မတ္လအထိပဲ ပိတ္တာ။ ပဲထြက္မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ ထြက္မွာဆိုေတာ့ မတ္လေနာက္ပိုင္း ျဖစ္လာမယ့္ Future ကို ေျပာမရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ႏွစ္လေလာက္ဆိုေတာ့ ေစ်းကြက္က ေျပာလို႔မရဘူး။ ေစ်းကြက္က ေျပာလို႔မရဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မူလ သီးႏွံေျပာင္းစိုက္လိုက္လို႔ ေျပာင္းလိုက္တဲ့ သီးႏွံကို Familiar မျဖစ္လို႔ အ႐ံႈးေပၚမွာလည္း ေၾကာက္တယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္သူမ်ား သီးႏွံေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ ထိေတြ႕မႈမရွိသည့္ သီႏွံေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ အေလွ်ာ့အတင္းရွိေစႏုိင္ၿပီး သီးႏွံေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ဳိးရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနတြင္ နည္းပညာယူရန္ ႏိႈးေဆာ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက “သီႏွံေျပာင္း စိုက္ဖို႔ရာအတြက္ တို႔တစ္ေတြေျပာတဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့ ဘယ္လိုျပႆနာမ်ဳိး ေတြၾကံဳရသလဲ ဆိုေတာ့ ထိေတြ႕မႈမရွိတဲ့ သီးႏွံတစ္ခုကို ေျပာင္းစိုက္ဖို႔ရာအတြက္ အေလွ်ာ့အတင္းလည္း ရွိေစႏုိင္တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ သံုးရက္ေလာက္က ေၾကညာစာ ထုတ္လိုက္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္၀င္တဲ့ သီးႏွံေတြက ဒါဒီလိုေစ်းကြက္၀င္တဲ့ သီးႏွံကို ေျပာင္းစိုက္မယ္ဆိုရင္လည္း သူတို႔မွာ အခက္အခဲေတြ ေတြ႕ရႏိုင္တယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ကေတာ့ သီးႏွံေျပာင္းစိုက္မည့္သူမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ၿပီးတဲ့သူမ်ား မိမိေဒသမွာ ေျပာင္းလဲၿပီး စိုက္ပ်ဳိးမယ္ဆိုရင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနမွာ နည္းပညာကို ယူပါဆိုၿပီးေတာ့ တို႔ရဲ႕၀န္ႀကီးဌာနက နည္းပညာေတြ အျပည့္အ၀ေပးဖို႔ ေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ဳိးမယ္ဆိုရင္ နည္းပညာကိုယူၿပီးမွ စိုက္ပါဆိုတဲ့ႏိႈးေဆာ္ခ်က္ကို သတင္းစာမွာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ထားပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ မၾကာမီ ထြက္ရွိလာမည့္ ပဲစင္းငံုအား ႏုိင္ငံေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမား အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေရးအသင္းမွ ရန္ပံုေငြ တစ္ခုျဖင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး သီႏွံအာမခံစနစ္ ထြက္ေပၚလာေစရန္ UMFCCI ႏွင့္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

September 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.