<

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ သက္သာဆုိင္ခန္းအားလုံး ဖယ္ရွားရန္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ အစုိးရအိမ္ဥပစာ ႏွင္ထုတ္ျခင္း ဥပေဒႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္တြင္ ဆုိင္ခန္းအားလုံး ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ဟုဆုိ

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ သက္သာဆုိင္ခန္းအားလုံး ဖယ္ရွားရန္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ အစုိးရ အိမ္ဥပစာ ႏွင္ထုတ္ျခင္း ဥပေဒႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္တြင္ ဆုိင္ခန္းအားလုံး ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္ငံလင္းက စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း (သတၱမေန႔) တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥအား လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမတ္မင္းသူက လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားရွိ က်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ားႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ဆုိင္ခန္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ၊ ဖယ္ရွားရန္ရွိပါက မည္သည့္ကာလတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကုိ သိရွိလုိေၾကာင္း ေဆာင္ရြက္မေပးႏုိင္ပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ ၃၄ လုံးႏွင့္ သက္သာဆုိင္ခန္း ၁၈၆ ခန္း ရွိပါတယ္။ အဆုိပါ သက္သာဆုိင္ခန္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလကုန္ အထိသာ ဆုိင္ခန္းလခမ်ား ေပးသြင္းရန္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ကုန္ဆုံးပါက ထပ္မံစာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆုိရန္ႏွင့္ ဆုိင္ခန္းမ်ား အၿပီးအပုိင္ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားထားေသာ္လည္း သက္သာဆုိင္ခန္း ငွားရမ္းထားသူမ်ားက လုိက္နာျခင္းမရွိဘဲ ရန္ကုန္တုိင္း တစ္တုိင္းလုံး ဖယ္ရွားေပးမွသာလွ်င္ ဖယ္ရွားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဆုိပါ သက္သာဆုိင္ခန္းမ်ား အပါအ၀င္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ားရွိ သက္သာဆုိင္ခန္းအားလုံး ဖ်က္သိမ္းႏုိင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစည္းအေ၀းအ မွတ္စဥ္ ၁၄/၂၀၁၇ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အပုိဒ္ ၄၄ အရ ေက်ာင္းမဖြင့္မီ ကာလအတြင္း ဖ်က္သိမ္းရန္ က်န္ရွိေသာ အခန္းမ်ားအား ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ အစုိးရအိမ္ဥပစာ ႏွင္ထုတ္ျခင္း ဥပေဒႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပရန္ တုိင္းပညာေရး႐ုံးသုိ႔ အေၾကာင္းၾကား ထားရွိပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စာရင္းေတာင္းထားၿပီး ဖယ္ရွားႏုိင္ေရး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ တိတိက်က် ေျပာရရင္ေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္မွာ ဆုိင္ခန္းအားလုံး ေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ အေျပာင္းအေရြ႕ေတြဟာ ခက္ခဲမႈရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆုိင္ခန္းမ်ားကလည္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ရွိေနပါေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္မွာ ဆုိင္ခန္းအားလုံး ေျပာင္းေရႊ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိင္ခန္းမ်ား ေနထုိင္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ယခုကတည္းက ေျပာင္းေရႊ႕ထားဖုိ႔ ေျပာၾကားလုိပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးဦးႏုိင္ငံလင္းက ေျပာၾကားသည္။

September 20, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.