<

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၀ တြင္ အမိႈက္ထုပ္ေကာက္ အမိႈက္သိမ္းစနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေခတ္မီအမိႈက္သိမ္းစနစ္ ေျပာင္းလဲသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားဟု ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေျပာၾကား

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္နယ္နိမိတ္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အမႈိက္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၃၀ ရွိ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၇၁ ရပ္ကြက္တြင္ အမိႈက္ထုပ္ေကာက္ အမိႈက္သိမ္းစနစ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေခတ္မီအမိႈက္သိမ္းစနစ္ ေျပာင္းလဲသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း (သတၱမေန႔) တြင္ ေျပာၾကားသည္။

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္း၏ ‘ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ အေရအတြက္ ထပ္မံတုိးျမႇင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ၊ လူဦးေရ ထူထပ္မ်ားျပားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အမိႈက္သိမ္းစနစ္ကုိ တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္ထက္မနည္း သိမ္းဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိ သိလုိေၾကာင္း’ ေမးခြန္းအား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လူေနထူထပ္ၿပီးေတာ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕မွာ အမိႈက္ပုံးေတြ ခ်ထားၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ရက္အတုိင္း အခ်ိန္တိက်စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အမိႈက္ထုပ္ေကာက္ အမိႈက္သိမ္းစနစ္ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁ ရက္က စၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့တာ။ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၀၊ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၇၁ ရပ္ကြက္ ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအမိႈက္ထုပ္ေကာက္ အမိႈက္သိမ္းစနစ္က ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံေတြမွာ က်င့္သုံးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေခတ္မီအမိႈက္သိမ္းစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲသြားဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ေနာက္ ကားတုိင္းမွာ အေလအလြင့္ နည္းေအာင္ ဒီကားက ဘယ္ေရာက္သြားတယ္။ ဘယ္သြားတယ္။ သြားတဲ့လမ္းေၾကာင္းကုိ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီကားက ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္သြားတယ္ဆုိတာ သိပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ အမိႈက္မသိမ္းဘူး ဆုိတာေတြက အမိႈက္သိမ္းကားပ်က္လုိ႔ ေခတၱျပင္ရတဲ့ အခ်ိန္ေလာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ထြက္ရွိသည့္ အမိႈက္မ်ားကုိ စနစ္တက် သိမ္းဆည္းႏုိင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္မ်ားကုိ တုိးျမႇင့္၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ထြက္ရွိသည့္ အမိႈက္ပမာဏေပၚ မူတည္ၿပီး လုိအပ္ေသာ ယာဥ္အမ်ဳိးအစားကုိ  ျဖည့္တင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖည့္တင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ လူအင္အား၊ စက္အင္အား၊ ပစၥည္းအင္အားတုိ႔ကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း တုိးျမႇင့္ရန္လုိေၾကာင္း၊ အမိႈက္သိမ္း လုပ္ငန္းအတြက္ ယာဥ္၊ ယႏၲရား ၀ယ္ယူမႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အထိ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ စုစုေပါင္း ၁၁၅ စီး ၀ယ္ယူျဖည့္ဆည္း ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ရက္လွ်င္ အမိႈက္တန္ခ်ိန္ ၂၅၀၀ ခန္႔ ေန႔စဥ္သိမ္းဆည္း ေနရေၾကာင္း၊ အဆုိပါႏႈန္းအတုိင္းသြားမည္ ဆုိပါက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ရက္လွ်င္ အမိႈက္တန္ခ်ိန္ ၃၃၀၀ ခန္႔ သိမ္းဆည္းရႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“လာမယ့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္းမွာလည္း လုိအပ္တဲ့ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ေတြ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရး ေရးဆြဲထားပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္မ်ားကုိ ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ တုိးျမႇင့္၀ယ္ယူခဲ့သလုိ အသုံးျပဳလုိ႔ မသင့္ေတာ့တဲ့၊ ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္နဲ႔ မကုိက္ညီတဲ့ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္မ်ားကုိ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ကေနၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္အထိ စုစုေပါင္း အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ ၁၉၁ စီးကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီးေတာ့ အခုအမိႈက္သိမ္းဆည္းေနတဲ့ လုပ္ငန္းအတြက္ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ စုစုေပါင္း ၄၁၁ စီး ရွိပါတယ္။ ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ ၀ယ္ယူျဖည့္ဆည္းခဲ့တဲ့ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ေတြကုိ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ တုိးျမႇင့္ၿပီးေတာ့ အမိႈက္ထြက္ရွိမႈ ပမာဏ ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ အက်ယ္အ၀န္း၊ ရွိေနတဲ့ လူဦးေရ၊ တုိးတက္လာတဲ့ လူဦးေရနဲ႔ လူဦးေရ သိပ္သည္းဆေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ တုိးျမႇင့္ခ်ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

 

September 20, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.