ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ လိုင္စင္မရွိ ေဆးဆိုင္၊ ေဆး၀ါးအတု ေရာင္းခ်သည့္ ေဆးဆိုင္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးေန

စက္တင္ဘာ ဒုတိယပတ္အတြင္းက လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဆးဆိုင္မ်ားကို FDA က ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးေနစဥ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ လိုင္စင္မရွိ ေဆးဆိုင္မ်ား၊ တရားမ၀င္ မွတ္ပံုမတင္ ေဆး၀ါး၊ စံမညီေဆး၀ါး၊ ေဆး၀ါးအတု ေရာင္းခ်သည့္ ေဆးဆိုင္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အပါအ၀င္ မႏၲေလး၊ ဧရာ၀တီ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး တရားမ၀င္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ေဆး၀ါးအတုႏွင့္ စံမမီေဆး၀ါးမ်ားကို တိုက္ဖ်က္သည့္ Operation Pangea အစီအစဥ္ကို ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ အမ်ဳိးသားေဆး၀ါး ဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုခဲ့သည့္ အမႈေပါင္း ၂၆၅ မႈရွိၿပီး လိုင္စင္မရွိ ေဆးဆိုင္မ်ား၊ စပ္ေဆး၊ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိေသာ ေဆး၀ါး၊ တရားမ၀င္ ေဆး၀ါးေရာင္းခ်သည့္ ေဆးဆိုင္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္အလိုက္ အမ်ဳိးသားေဆး၀ါး ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူခဲ့သည့္ အမႈမ်ားမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၇၁ မႈ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၁၉ မႈ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၅၁ မႈ၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၉၉ မႈ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ၂၅ မႈ စုစုေပါင္း ၂၆၅ မႈရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအမႈမ်ားအနက္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အမႈဖြင့္ အေရးယူခဲ့တဲ့ ေဆးဆိုင္ေတြထဲမွာ လိုင္စင္မရွိဘဲေရာင္းတဲ့ ေဆးဆိုင္ေတြလည္းပါတယ္။ အမ်ားဆံုးကေတာ့ မွတ္ပံုမတင္ေဆး၀ါးေတြ ေရာင္းခ်တဲ့ ေဆးဆိုင္ေတြပါ။ ေနာက္တစ္ခုက စပ္ေဆးလည္း ပါပါတယ္။ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ေထာင္ဒဏ္အရ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ ေပးလိုက္တာေတြက တစ္မႈပါပါတယ္။ တပ္ကုန္းမွာ မိတဲ့ကိစၥက ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးပါ ေရာင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေထာင္ေလးႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္တယ္။ မူးယစ္ေဆးပါပါလို႔ပါ။ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ၂၅ မႈရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ မၿပီးျပတ္ေသးဘူး။ စိစစ္ဆဲပဲ ရွိပါေသးတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ ပထမေျခာက္လအတြင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန၊ ေဆး၀ါးဌာနခြဲ အေနျဖင့္ ေဆး၀ါးလက္ခံစစ္ေဆးျခင္း ၁၇၇၈ ခု၊ ေဆး၀ါးမွတ္ပံုတင္ ထုတ္ေပးျခင္း (အသစ္၊ သက္တမ္းတိုး) ၁၁၆၂ ခု၊ ေဆး၀ါးေၾကာ္ညာ စိစစ္ျခင္း ၄၁ ခု၊ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း ၄၅ ခုႏွင့္ အမ်ဳိးသားေဆး၀ါးဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုခဲ့သည့္ အမႈေပါင္း ၂၅ မႈထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားေဆး၀ါး ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ ေဆး၀ါး၊ မွတ္ပံုတင္ ေခတၱ႐ုတ္သိမ္းျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္ထားေသာ ေဆး၀ါး၊ ေဆး၀ါးအတု၊ စံမညီေဆး၀ါး၊ ပ်က္စီးေဆး၀ါး၊ ေရာေႏွာေဆး၀ါးမ်ား၊ ေဘးဥပါဒ္ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေဆး၀ါး၊ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သံုးစြဲရန္မသင့္ဟု  မိန္႔ေၾကညာစာ ထုတ္ျပန္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္း ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ယင္းဥပေဒျဖင့္ အေရးယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ခံရပါက ေငြဒဏ္အနည္းဆံုး က်ပ္ ၅၀၀၀၀ မွ အမ်ားဆံုးက်ပ္ ၅၀၀၀၀၀ အထိျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ က်ခံႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။