<

အနိမ္႔ဆုံးလုပ္ခ က်ပ္ ၃၆၀၀ အား တုိးျမႇင္႔ေပးရန္ အပါအ၀င္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ေျခာက္ခ်က္ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အင္အားတစ္ေထာင္ခန္႔ျဖင့္ ဆႏၵျပေတာင္းဆို

အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရးအတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ရန္ပိုင္)

အနိမ္႔ဆုံးလုပ္ခ က်ပ္ ၃၆၀၀ အား တုိးျမႇင့္ေပးရန္၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္၊ ေဘးကင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္၊ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေပးရန္ စသည့္အလုပ္သမား အခြင္႔အေရး ေျခာက္ခ်က္အား စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္က မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ အင္အားတစ္ေထာင္ခန္႔က ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ သတ္မွတ္ထားေသာ အနိမ္႔ဆုံးလုပ္အားခ က်ပ္ ၃၆၀၀ သည္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့သည့္ အတြက္ တုိးျမႇင့္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ေပးရန္၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကို အလုပ္ရွင္မ်ားက ဖိႏွိပ္ေနသည့္အတြက္  ျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ (ILO) ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၉) ကို အျမန္ဆုံး လက္မွတ္ေရးထုိးကာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္၊ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈမ်ားအား အရပ္ဘက္တရား႐ုံးမ်ား၌ စီရင္လ်က္ရွိရာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္  အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမား တရား႐ုံးမ်ား တည္ေထာင္ေပးရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္သားမ်ားသည္ ဆိုးရြားေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္မ်ားက အျမန္ဆုံး ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ရန္၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ ဥပေဒ၌ ထိေရာက္ဟန္႔တားသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား မပါရွိေသာေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အလြယ္တကူ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္လ်က္ ရွိသည့္အတြက္ ထိေရာက္ ဟန္႔တားေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ထည့္သြင္းေပးေရး စသည့္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္တို႔ကို အဓိကထား ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေပါင္းစု အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ သိရသည္။

“အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ ခုံသမာဓိေကာင္စီ အဖဲြ႕၀င္ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦး ေရြးခ်ယ္တဲ့ ေနရာမွာလည္း အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တစ္ခုတည္းက တင္ျပတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦးကိုပဲ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနက လက္သိပ္ထုိး ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အပါအ၀င္ တျခားအလုပ္သမား အဖြဲ႕ေတြ ကန္႔ကြက္ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း အစိုးရက အဲဒီလူေတြကိုပဲ အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ျပန္ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုပါ တယ္။ ကိုယ့္အလုပ္သမား ေတြဘက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္လုပ္ကိုင္မယ့္လူေတြ မပါတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ အကာအကြယ္မဲ့ ေနပါတယ္။ လက္ရွိအလုပ္သမားေတြရင္ ဆုိင္ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေစခ်င္ပါတယ္။ လက္ရွိ စက္႐ုံအလုပ္သမားေတြဆို ၀င္ေငြထြက္ေငြ ဘယ္လုိမွ မလုံေလာက္ေတာ့ အျပင္ကေန ေငြတိုးေခ်းၿပီး စားေသာက္ေနရတဲ့ အဆင့္အထိ ျဖစ္ေနတာကို အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြ သိေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ပါ၀ါဓာတ္ခဲစက္႐ုံမွ ကိုမင္းသက္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

အလုပ္သမားအင္အား တစ္ေထာင္ခန္႔သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၆၂ လမ္း၊ ခေရာင္းဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံအနီးတြင္ စုမွတ္ျပဳလုပ္ကာ ၆၂ လမ္းအတိုင္း စီတန္းလွည့္လွယ္ခဲ့ၾကၿပီး မေနာ္ရမၼံကြင္းတြင္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ား ေဟာေျပာျခင္း၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ ခံေနရသည္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ အစုိးရသို႔ ေတာင္းဆိုျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

September 17, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.