<

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အာစာ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စတင္ျဖစ္ပြား ႀကီးထြားလာခဲ့ရသည့္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈကို အသံုးျပဳျခင္းထက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ထိေတြ႕ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေရး ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေဆြးေႏြး

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အာစာ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စတင္ျဖစ္ပြား ႀကီးထြားလာခဲ့ရသည့္ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈကို အသံုးျပဳျခင္းထက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ထိေတြ႕ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေရးအား ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Mohammand Sufiur Rahman အား စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အာစာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ႀကီးထြားလာခဲ့ရသည့္ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈကို အသံုးျပဳျခင္းထက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ထိေတြ႕ ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားရွိသည့္ ေဆြးေႏြးမႈ ယႏၲရားမ်ား ျပန္လည္က်င္းပေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ေရး ၊ နယ္စပ္ ဆက္သြယ္ေရး႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရးကိစၥ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ၀န္ႀကီးအဆင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္းေတြ႕ဆံုေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံထုတ္ သတင္းစာအခ်ဳိ႕တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ၌ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားအား လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္ေနမႈဟု စြပ္စြဲေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ယင္းသို႔ေသာ မဆင္မျခင္ ေရးသားေျပာဆိုမႈမ်ားမွာ အထူးဂ႐ုျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ကန္႔ကြက္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕၌ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ (၃၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို “လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈ”၊ “လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈ” စသည့္ စကားလံုးမ်ားအား အသံုးျပဳကာ တစ္ဖက္သတ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီးက မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ ေျပာၾကားၿပီး ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီးက “လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈ”၊ “လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈ” ဆိုသည့္ စကားရပ္မ်ားတြင္ ဆိုးရြားျပင္းထန္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အဓိပၸာယ္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔မွာ အလြယ္တကူ သံုးႏႈန္းသင့္သည့္ စကားလံုးမ်ား မဟုတ္ဘဲ အထူးသတိထား သံုးႏႈန္းသင့္သည့္ စကားမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒေၾကာင္းႏွင့္ တရားေရးရာဆိုင္ရာ ေလ့လာသံုးသပ္ ဆန္းစစ္မႈမ်ားအေပၚတြင္သာ မူတည္ၿပီး အသံုးျပဳသင့္သည့္ စကားရပ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို မည္သို႔မွ် လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အဆိုပါ စကားရပ္မ်ား သံုးႏႈန္းမႈကို လံုး၀လက္မခံဘဲ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ စကားလံုးမ်ားကို မဆင္မျခင္ အေထာက္အထားမဲ့ အသံုးျပဳမႈမ်ဳိးသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ မီးေလာင္ရာေလပင့္ ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ဒုကၡအခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ တကယ္တမ္း ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ လူ႔အသိုက္အ၀န္းမ်ားအၾကား ပိုမို စိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ နားလည္မႈ လြဲမွားေစေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ဘဂၤါလီအေရးကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာက တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ညီလာခံတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ကမၻာလုံး၏ ေထာက္ခံမႈ အားေကာင္းလာရန္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ပိုမိုဖိအားေပးရန္ ရည္ရြယ္ ေျပာၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္သြားႏိုင္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေကာ့ပဇားရွိ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၎သည္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနမ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စတင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ နယ္စပ္ဧရိယာ အပါအ၀င္ လံုျခံဳရာေနရာမ်ားတြင္ ခိုလႈံေနထုိင္ရလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ စြန္႔ခြာရသူ တိုင္းရင္းသား ၂၆၇၄၇ ဦး ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔အတူ ဘဂၤါလီမ်ားလည္း အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား ရွိသည္။ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္ဦးေရသည္ ၃၇၀၀၀၀ ခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ တင္ျပခ်က္အရ အာစာ ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခုိက္ ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္အထိ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အာစာ ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ား ထိေတြ႕ တိုက္ခိုက္မႈေပါင္း ၉၇ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၃ ဦး ၊ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း ႏွစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၅ ဦး က်ဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း၊ အလားတူ အာစာ ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ၁၄ ဦး၊ ေဒသခံ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ခုနစ္ဦး၊ ဘဂၤါလီ ခုနစ္ဦး စုစုေပါင္း ၂၈ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း၊ အာစာ ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား ၃၇၁ ဦး (ဇာစ္ျမစ္-တပ္မေတာ္) အေသရရွိခဲ့ကာ ၃၈ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီက စက္တင္ဘာ ၅ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္တို႔၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ “ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ” ကို စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

September 14, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.