ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားအား က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အျပစ္ေပးမည္ဟု အယ္ေကးဒါးတို႔ သတိေပး

ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္တို႔ိကို “ရာဇ၀တ္မႈ” က်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ “အျပစ္ေပးမႈ” ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ဟု အယ္ေကးဒါးတို႔က သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ SITE က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က အေမရိကန္တြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အစၥလာမၼစ္အဖြဲ႕ အယ္ေကးဒါးက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မြတ္စလင္တို႔အား လက္နက္ႏွင့္ စစ္ေရး အကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ မြတ္စလင္တို႔ကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု SITE က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ မြတ္စလင္ညီေနာင္ေတြ ခံစားေနရသလို ျမန္မာအစိုးရလည္း ခံစားရလိမ့္မယ္” ဟု အယ္ေကးဒါးတို႔က ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ရဲစခန္းမ်ားႏွင့္ စစ္စခန္းမ်ားကို ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡမ်ား အရွိန္ျမင့္တက္ေနသည္။

အရပ္သားမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

အာစာဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ အၾကမ္းဖက္ ေဖာက္ခြဲ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနသျဖင့္ မသကၤာဖြယ္ရာ လႈပ္ရွားမႈ သိရွိရပါက အေၾကာင္းၾကားရန္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက အသိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ျခမ္း၌ အာစာဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ က်င္းပရန္ရွိသည့္ စက္တင္ဘာလအတြင္း အခ်ိန္ကိုက္လ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းပုိင္း ေဒသမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ ေဖာက္ခြဲတုိက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အားေပးေထာက္ခံသည့္ ျပည္ပႏုိင္ငံတစ္ခု၌ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဆိုပါႏိုင္ငံတုိ႔၌ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္ အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕အား လြန္ခဲ့သည့္ ေလးလခန္႔ကပင္ အျခားႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္ သင္တန္းမ်ား ေစလႊတ္သင္ၾကားေစခဲ့ၿပီး အဆုိပါအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေဒသႏၲရ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မုိင္းလုပ္နည္းမ်ားကို ကြၽမ္းက်င္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္မႈတြင္ ပါရွိသည္။

“ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္နဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္က အားလံုးေသာ မူဂ်ာဟစ္ ညီေနာင္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ မြတ္စလင္ညီေနာင္ေတြကို ကူညီဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို သြားေရာက္ၾကဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ ေလ့က်င့္မႈနဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈကို တြန္းလွန္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္”ဟု အယ္ေကးဒါးအဖြဲ႕က ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားႏွင့္အီရတ္တြင္ နယ္ေျမမ်ား ဆံုး႐ႈံးေနေသာ ဂ်ီဟတ္အဖြဲ႕ IS ကလည္း ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္တို႔အား စစ္ေရးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ကူညီရန္ မြတ္စလင္တို႔အား ေတာင္းဆိုခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ အာေရဗ်ကြၽန္းဆြယ္ အယ္ေကးဒါးအဖြဲ႕ AQAP ၏ ၾသဇာ အႀကီးဆံုး လက္႐ံုးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အလားတူ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။