<

အၾကမ္းဖက္အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား အထူးလုံျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ထုတ္ျပန္

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပိတ္ထားေသာေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းအား ေတြ႕ရစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ေဒသရွိ အၾကမ္းဖက္ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား အထူးလုံျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ ေန႔စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အေနျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး မိမိတုိ႔ တာ၀န္က်ရာ နယ္ေျမမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ မထမ္းေဆာင္ပါက ၀န္ထမ္းစည္းကမ္းျဖင့္ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတင္းအက်ပ္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားသည္ကုိ ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး၊ ေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ ပညာေရးကုိ အားစုိက္လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ႏုိင္ငံ၀န္ ထမ္းေဆာင္ၾကရမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈအႏၲရာယ္ စုိးရိမ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ေဒသမ်ားသုိ႔ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ အတင္းအက်ပ္ ျပန္လည္ေစလႊတ္ျခင္း မျပဳရန္၊ အေျခအေန တည္ၿငိမ္ေၾကာင္း အာမခံႏုိင္မွသာ ေစလႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ ထုိသုိ႔ေစလႊတ္ရာတြင္လည္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ လုံျခံဳေရးကုိ အျပည့္အ၀ အာမခံေပးရန္ အပါအ၀င္၊ အၾကမ္းဖက္ အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေပၚ ေဘးအႏၲရာယ္ တစ္စုံတစ္ရာ က်ေရာက္လာပါက အေျခအေန မတည္ျငိမ္ေသးမီ အတင္းအက်ပ္ ေစလႊတ္ေသာ တာ၀န္ရွိသူ အေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူေပးရန္၊ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ်ား၏ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားအတြက္ ႏုိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ကုိယ္ေတြ႕ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ အခ်ိဳ႕သည္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အကယ္၍ ကာယကံရွင္က မသြားလုိပါက အတင္းအက်ပ္ ေစလႊတ္ျခင္းမျပဳဘဲ ကာယကံရွင္၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္တို႔ ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

မၾကာခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာေဒသ  ARSA အဖဲြ႕၏အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အရပ္သား၊ အျခားျပည္သူ႔ ၀န္ထမ္းမ်ားနည္းတူ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္လည္း အၾကမ္းဖက္ ေဘးသင့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း ပိတ္မိခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အခ်ိဳ႕ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ရန္ လုံျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ား အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပလ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

 

September 13, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.