<

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာေျခာက္ဘီလ်ံ ၀င္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ၃ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ ၀င္ေရာက္ထား

စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ-၂ တြင္ က်င္းပသည့္ Myanmar Global Investment Forum

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာေျခာက္ဘီလ်ံ ၀င္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ၃ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ-၂ (MICC-2) တြင္က်င္းပသည့္ Myanmar Global Investment Forum တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ၀ါ၀ါေမာင္က အထက္ပါကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎က “အထူးသျဖင့္ အခုဟာကေတာ့ တိုးတက္လာပါတယ္။ ပမာဏအားျဖင့္ မွန္းတာကေတာ့ ေျခာက္ဘီလ်ံေလာက္ မွန္းတာေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ US ေဒၚလာမီလ်ံ ၃၅၀၀ ေက်ာ္၊ ၃ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ၀င္သြားၿပီလို႔ သိရပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း တိုးတက္လာၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားက အစိုးရအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အေနအထားမ်ဳိးရွိေၾကာင္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ၀ါ၀ါေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စိန္ေခၚမႈေတြရွိတယ္ဆိုတာ သူတို႔သိတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္ကၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ဆိုတာလည္း သိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို စိတ္ပါ၀င္စားတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကလည္း အစိုးရကိုလည္း ကမၻာကကူညီခ်င္တဲ့ ဆႏၵမ်ဳိးေတြရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္လာတဲ့အခါမွာ သူတို႔က ဘယ္လိုက႑မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္တာလဲရယ္၊ ဆရာမတို႔ကလည္း ဘယ္က႑မွာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုိအပ္ေနတာလဲဆိုတာ ဒီဟာကိုယွဥ္တြဲၿပီးလို႔ရွိရင္ ကိုယ့္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ခ်ိန္ညိႇတဲ့အေနအထားမ်ဳိးေတြကို ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစဖို႔ကို ဒီလိုဖိုရမ္ကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပပါတယ္” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ၀ါ၀ါေမာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑၌ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ အမ်ားဆံုးျဖစ္ကာ ဒုတိယအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွျဖစ္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတို႔မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔မွာ အဆင့္လိုက္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဖိုရမ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေန ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေျခအေနမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑ေပါင္းစပ္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ စက္မႈက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴးေရးက႑ တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားက႑ ျမင့္တက္လာေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ား စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

September 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.