<

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၇၃ ရပ္ကြက္တြင္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း အိ္မ္ရာစီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္သည့္ေနရာရွိ လယ္ယာေျမမ်ားကို အႏွစ္ (၂၀) ခန္႔ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ ဟုဆုိေသာ လယ္သမားမ်ားက စုိက္ပ်ဳိးခြင့္ရရွိရန္ ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရထံ ေတာင္းဆို

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ (၇၃) ရပ္ကြက္ရွိ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္း အိ္မ္ရာစီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္ရန္ လယ္ယာေျမမ်ားအား စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-၀င္းသူေအာင္)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ (၇၃) ရပ္ကြက္ရိွ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း အိမ္ရာစီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္သည့္ေနရာ၌ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ အႏွစ္ (၂၀) ခန္႔ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ ဟုဆုိေသာ လယ္သမားမ်ားက အဆိုပါ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ ျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးခြင့္ရရွိရန္ လယ္သမားမ်ားက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရထံ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ အိမ္ရာစီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္မည့္ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ ျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးခြင့္ရရွိရန္  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရထံ ေတာင္းဆုိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ယင္းေနရာတြင္ စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကသည့္ လယ္သမားမ်ားက သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း ေနရာတြင္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ လယ္သမားကုိးဦးကို ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဆင့္ေခၚခဲ့ၿပီး လယ္မစိုက္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ လက္ရွိစိုက္ပ်ဳိး လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ လယ္ယာေျမေနရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း မက်ဴးေက်ာ္ရ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ စုိက္ပ်ဳိးထားေသာ စပါးပင္မ်ားေပၚသုိ႔ သဲမႈတ္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္သျဖင့္ စပါးမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးၿပီး လယ္သမားမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ား အတြက္ စားေရးေသာက္ေရး အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ေလာက္ ကတည္းက တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ စုိက္ခဲ့ၾကတယ္။ နည္းနည္းေျပလည္တဲ့ အရင္းအႏွီးရွိတဲ့သူ ေတြကေတာ့ ဧက ၇၀ တုိ႔ ၅၀ တုိ႔ စုိက္ၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဒါေတြကုိ ႐ုိး႐ုိးစိုက္လုိ႔မရဘူး။ သံုးႏွစ္ေလာက္ကုိ ဒုကၡခံၿပီးေတာ့ ခ်ဳံႏြယ္ေတြရွင္းၿပီးမွ စုိက္လုိ႔ရတာပါ။သံုးႏွစ္ေလာက္ကုိ မရွိရွိတာေလး ေပါင္ႏွံၿပီး ေတာ့ လုပ္လာမွ လယ္ယဥ္သြားတာပါ။ အဲ ဒီလုိ လယ္သားျဖစ္သြားေတာ့မွ အခုအထိ စုိက္လာခဲ့တာပါ။ ေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၂ လယ္ ယာေျမဥပေဒက်ေတာ့ ဒီသီးစားမွတ္ပံုတင္က မတင္ရေတာ့ဘူး။ ပ်က္ျပယ္သြားတယ္။ ဟုိတုန္းကေတာ့ တပ္မေတာ္အစုိးရေပါ့။ အ ခုျပည္သူအစုိးရဆုိေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္ လပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့တယ္။ ဒီေန႔အထိ လုပ္ကုိင္ခဲ့ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခုတားေနတာက သဲေတြမႈတ္လုိ႔ပါ။ ဦးေမာင္ေမာင္ေျပာသြား တယ္။ ၂၆ ရက္က ေျပာသြားတယ္။ လယ္ျပန္ စုိက္ပါ ႏွစ္လခဲြအခ်ိန္ရမယ္။ ႐ုပ္သိမ္းတဲ့အ ထိ ေစာင့္ေပးမယ္။ ၿပီးရင္ ကုိယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ ကိုယ္ျပန္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း ဘာမွ မေျပာဘူး။ ေကာက္ဆက္စုိက္တယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္ေရာက္မွ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ တင္ျပမယ္ ေတာင္းဆုိမယ္ေပါ့။ အခုက တားတယ္ဆုိ တာက သဲေတြမႈတ္ေတာ့ ဒီစပါးေတြမရွိတဲ့ အခါမွာ ဘာမွမရေတာ့ဘူး။ သီးႏွံေတြလည္း ပ်က္စီးသြားၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုိးဦးကုိ မွီခုိ စားတဲ့ မိသားစုေတြကလည္း ဘာကုိ မွီခိုစား ေတာ့မလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လယ္ကလဲြလုိ႔ ဘာမွလုပ္ကုိင္ မစားတတ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ ထိပ္တုိက္ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ လယ္ယာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားလုပ္ကုိင္လုိ႔ရမယ့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု လုိခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီလယ္ယာေျမကုိ ႏွစ္၂၀ ေက်ာ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဓားမဦးခ် ပံုစံလည္း ျဖစ္ေနပါၿပီ” ဟု ယင္းလယ္ယာေျမတြင္ စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ေနသည့္ လယ္သမား တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ လယ္သမားကိုးဦးမွာ ၁၉၉၆-၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ရာ အႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေျမဧက ၁၈၃ ဧကကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဖိတ္ေခၚေနရာ ခ်ထားေပး၍ လယ္တည္ခဲ့ၿပီး စပါးစိုက္ ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ အိမ္ရာစီမံကိန္းအတြက္ စပါးဆက္လက္ စိုက္ပ်ဳိးခြင့္မရပါက တျခားအဆင္ေျပႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား စီစဥ္ေပးေစလိုေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရထံ ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

September 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.