<

ျပည္တြင္း/ျပည္ပထုတ္ အခ်ဳိရည္မ်ားအား FDA က စစ္ေဆးေနၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ အခ်ဳိရည္မ်ားကို ေထာက္ခံခ်က္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္

စူပါမားကက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ အခ်ဳိရည္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္တြင္း/ျပည္ပထုတ္ အခ်ဳိရည္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနက စစ္ေဆးေနၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ ရလဒ္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ျပည္တြင္းထုတ္ အခ်ဳိရည္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ျပည္ပထုတ္အခ်ဳိရည္မ်ားကို ေထာက္ခံခ်က္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ စစ္ေဆးျခင္းမွာ ပံုမွန္ေစ်းကြက္ ေထာက္လွမ္းျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အထူးစီမံခ်က္ခ် ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ FDA ေထာက္ခံခ်က္ရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ျပည္တြင္းထုတ္ႏွင့္ ျပည္ပထုတ္အခ်ဳိရည္ အားလံုးကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္၂၂ရက္က ေနျပည္ေတာ္ကုန္တိုက္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ သေျပကုန္းေစ်း၊ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕မေစ်းမ်ားအျပင္ ေနျပည္ေတာ္ရွစ္ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ေစ်းမ်ားသို႔ သြားေရာက္စစ္ ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း၊  ျပည္ တြင္းရွိ တပိုင္တႏိုင္လုပ္ငန္းငယ္ မ်ားမွထုတ္လုပ္ေသာထုပ္ပိုးမႈသပ္ ရပ္ျခင္းမရွိ၊အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ထား ျခင္းမရွိေသာအခ်ဳိရည္မ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးေနၿပီး လိုအပ္ပါက ပိုးမႊားစစ္ေဆးမႈမ်ားပါ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔စစ္ေဆးရာတြင္ FDA သို႔ ေပးပို႔ထားေသာ နမူနာပစၥည္းႏွင့္ ေစ်းကြက္တြင္းရွိ ေရာင္းခ်ပစၥည္း ကြဲလြဲေနျခင္း၊ သတ္မွတ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း မရွိသည့္ အခ်ဳိရည္မ်ား ေတြ႕ရွိပါကလည္း ဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနသည့္ အခ်ဳိရည္ ၁၁ မ်ဳိးမွာ အဏုဇီ၀ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးမ်ား ပါ၀င္သည့္အတြက္ စားသံုးရန္ မသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

စားသံုးရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည့္ အခ်ဳိရည္မ်ားမွာ Jelly စာသားပါ အခ်ဳိရည္(ခရမ္းေရာင္)၊ အခ်ဳိရည္ (ပန္းေရာင္)၊ အခ်ဳိရည္ (အနီေရာင္)၊ အမွတ္တံဆိပ္မပါ အခ်ဳိရည္ (လိေမၼာ္ေရာင္)၊ Cola အခ်ဳိရည္ (အနီေရာင္)၊ အမွတ္တံဆိပ္မပါ အခ်ဳိရည္ (ပန္းေရာင္)၊ အမွတ္တံဆိပ္မပါ အခ်ဳိရည္ (အစိမ္းေရာင္)၊ အမွတ္တံဆိပ္မပါ ေ၀ဖာလံုး၊ Fruit Drink Juice အခ်ဳိရည္ (လိေမၼာ္ေရာင္)၊ Pineapple Juice အခ်ဳိရည္ (ခရမ္းေရာင္)၊ အမွတ္တံဆိပ္မပါ အခ်ဳိရည္ (လိေမၼာ္ေရာင္) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအခ်ဳိရည္မ်ားတြင္ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆး Rhodamine B ႏွင့္ Orange II တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနသည္ အမ်ဳိးသားေဆး၀ါးဥပေဒႏွင့္ အမ်ဳိးသား အစားအေသာက္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံတြင္း ထုတ္လုပ္တင္သြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းစင္မႈ၊ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈ၊ စစ္မွန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္းႏွင့္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ အစားအေသာက္သြင္းကုန္ ေထာက္ခံခ်က္ ၂၃၉၇ ခု၊ တင္သြင္းေထာက္ခံခ်က္ ၃၃၇၈ ခု၊ စုစုေပါင္း ၅၇၇၅ ခု၊ အစားအေသာက္ပို႔ကုန္ ေထာက္ခံခ်က္၂၃ ခု၊ တင္ပို႔ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္ ေျခာက္ခု၊ စုစုေပါင္း ၂၉ ခုကို ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

September 10, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.