ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ထင္ရွားမႈအခ်ဳိ႕

ေ၀ဖန္သံမ်ားထြက္ေပၚ ေစခဲ့သည့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးအား တာ၀န္မွရပ္စဲျခင္း

NLD အစုိးရသစ္ လက္ထက္ ပထမဆုံးအျဖစ္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္း၀င္းအား တာ၀န္မွရပ္စဲမႈအား ၂၀၁၆  ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာထြန္း၀င္းအား ဒုတိယ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္တြင္ စတင္ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရာထူးသက္တမ္းမွာ ေျခာက္လေက်ာ္သာရွိေသးသည့္အခ်ိန္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ တာ၀န္မွရပ္စဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သည့္ ဥပေဒအျဖစ္ နာမည္ႀကီးသည့္ ပုဒ္မ ၅ (ည) ကို NLD အစိုးရ လက္ထက္တြင္ အျမန္ဆံုး ႐ုပ္သိမ္းျခင္း

တပ္မေတာ္ အစုိးရ လက္ထက္ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအား အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၅ (ည)ႏွင့္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္ ၎ဥပေဒကုိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားစုရွိေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဒုတိယပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ကာလအတြင္းတြင္ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္သည့္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ဥပေဒသည္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

အစုိးရ တာ၀န္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျပည္ပ ခရီးစဥ္မ်ား

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ NLD ပါတီ ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရ တက္လာၿပီးေနာက္ အစုိးရ အဖြဲ႕တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးႏွင့္ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီး ရာထူးေနရာမ်ားကုိ ရယူခဲ့သည္။

NLD အစုိးရသက္တမ္း ကိုးလတာ ကာလအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေမ ၆ ရက္က သြားေရာက္ခဲ့သည့္ လာအုိႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္မွ အစျပဳ၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အစုိးရ တာ၀န္မ်ားျဖင့္ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ခရီးစဥ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ အေရးပါသည့္ ခရီးစဥ္မ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ေဆာင္ပစၥည္း လက္ခံျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္

ရာထူးေၾကာင့္ မဟုတ္ေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းခြဲဖုိး (တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းထက္ မပိုေစရ) ထက္ ပုိမယူရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း လက္ခံျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ျဖစ္ရပ္တစ္ခု အျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က NLD ပါတီ အစုိးရ ဖြဲ႕ႏုိင္ပါက ျခစားမႈ ကင္းစင္သည့္ အစုိးရ ျဖစ္ေစရမည္ဟု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ရမည္းသင္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး ေဟာေျပာပြဲတြင္ ကတိေပးခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ကာလအတြင္း ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း ေဒသသို႔ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ား

အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အရ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လုံ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း စက္တင္ဘာ လဆန္းက က်င္းပ ၿပီးစီးခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း မတုိင္မီ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ က်င္းပရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ႏွင့္  အားလုံး ပါ၀င္ေရးတုိ႔အတြက္ အစုိးရ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ပူးေပါင္း စီစဥ္ေနသည့္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ အဖြဲ႕မ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း ေဒသမ်ားသုိ႔ ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာႏွင့္ ပတ္သက္